Taken en verantwoordelijkheden

De EPB-regelgeving brengt een aantal taken en verantwoordelijkheden met zich mee voor de aangifteplichtige, de verslaggever en de architect.

Bent u aangifteplichtig? Vergeet dan, naast voldoen aan de EPB-eisen, ook de administratie niet: u moet op tijd een verslaggever aanstellen, stavingsstukken verzamelen en een startverklaring en een EPB-aangifte laten indienen.

Het VEA ziet toe op het voldoen aan de EPB-eisen en de procedurestappen. Als uw gebouw niet voldoet of u dient de documenten niet in, dan volgt een procedure met hoorzitting, tegenargumenten, en mogelijk een boete...

Geldig voor alle aanvragen