Ingebruikname of einde van de werken

pijlpijlpijlpijlpijlpijl

 

 

 

Aantonen dat het gebouw voldoet aan EPB, of niet

De aangifteplichtige moet aantonen dat het gebouw(deel) voldoet aan de EPB-eisen, met hulp van de verslaggever.

De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de EPB-aangifte) op basis van vaststellingen, lastenboeken, facturen, ... De berekening gebeurt met de EPB-software. Het is de taak van de verslaggever om correct te rapporteren over de uitgevoerde maatregelen en materialen.

Stavingsstukken

 • Bezorg uw verzamelde stavingsstukken tijdig aan de verslaggever. Wacht hier niet te lang mee! De verslaggever heeft enige tijd nodig om de resultaten te berekenen en de EPB-aangifte op te stellen.
 • Laat de luchtdichtheidstest uitvoeren (optioneel, maar aan te raden voor een laag S-peil!) en bezorg het eindrapport van de luchtdichtheidstest aan uw verslaggever.
 • Vraag uw verslaggever om uw dossier na te kijken op ontbrekende of onvolledige staving.
 • Bewaar de ondertekende EPB-aangifte 10 jaar, samen met het stavingsdossier. Ook de verslaggever moet dit 5 jaar bewaren. Uw dossier mag elektronisch zijn, u hoeft het dus niet volledig af te drukken.

Af te leveren documenten

 • Nuttig, maar niet verplicht: de voorlopige EPB-aangifte
  Enkel de startverklaring en de definitieve EPB-aangifte zijn verplicht. Met een voorlopige aangifte kan de verslaggever aftoetsen of de uitvoering (zoals gepland en met eventuele wijzigingen) voldoet aan de regelgeving. U kunt ook nagaan of er administratieve gegevens foutief zijn en die laten corrigeren. In samenspraak met u dient de verslaggever vervolgens tijdig de EPB-aangifte definitief, elektronisch in, bij de energieprestatiedatabank.
 • Verplicht: de definitieve aangifte
  Na de werken of na de ingebruikname laat u de definitieve EPB-aangifte opmaken. Als aangifteplichtige bent u zowel verantwoordelijk voor het tijdig laten indienen van deze aangifte als voor het voldoen aan de EPB-eisen. U hebt er dus voordeel bij dat deze aangifte tijdig en correct kan gebeuren.
  Bij de indiening ontvangt de verslaggever, automatisch, een afdruk van de aangiftebundel. Dit wordt ondertekend overhandigd aan de aangifteplichtige.
  De volgende twee documenten kunnen deel uitmaken van de definitieve EPB-aangifte:
  • Het energieprestatiecertificaat (EPC-bouw): als er een E-peileis geldt voor het bouwproject dan bevat de aangiftebundel een EPC-bouw. Dit EPC is ook geldig voor verkoop of verhuur, gedurende een periode van 10 jaar. Geldt er geen E-peileis voor het project, dan maakt dit EPC geen deel uit van de aangifte.
  • Het ventilatieprestatieverslag: vraag uw ventilatieverslaggever om het te bezorgen aan de EPB-verslaggever, na de afwerking van het geplaatste ventilatiesysteem. De verslaggever rapporteert de gegevens uit het ventilatieprestatieverslag in de voorlopige en in de definitieve EPB-aangifte.

Belangrijke tip: vraag uw verslaggever om u de voorlopige resultaten vóór het indienen van de EPB-aangifte te bezorgen. In de periode van 12 maanden na de ingebruikname/einde van de werken kunt u eventueel nog verbeteringen of aanpassingswerken uitvoeren om de resultaten bij te sturen. Zodra de EPB-aangifte definitief is ingediend (en dus elektronisch aan het Vlaams Energieagentschap werd bezorgd) is dit niet meer mogelijk!

Let op: bij onvoldoende stavingsstukken riskeert u boetes voor het niet voldoen aan de EPB-eisen.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
13-05-2020