Start van de werken

pijlpijlpijlpijlpijlpijl

 

 

 

Ten laatste nu een EPB-verslaggever en ventilatieverslaggever aanstellen

Ten laatste voor de start van de werkzaamheden, en bij voorkeur tijdens de voorbereiding, stelt u een EPB-verslaggever en een ventilatieverslaggever aan. Die vindt u via de lijst met erkende verslaggevers en via www.ikventileerverstandig.be.

De EPB-verslaggever kan de ontwerpende architect of een andere architect of ingenieur zijn.

Alle wijzigingen die u nu nog doorvoert aan het ontwerp kunnen het eindresultaat beïnvloeden. Overleg voldoende met uw architect en verslaggever en voorkom onaangename verrassingen!

Af te leveren documenten

  • De startverklaring
    Voor de start van de werken laat u een startverklaring opmaken door uw verslaggever. De verslaggever dient die, in uw naam, elektronisch in bij de energieprestatiedatabank. De verslaggever ontvangt daarbij automatisch een afdruk van de startverklaring. De aangifteplichtige, de architect en de verslaggever ondertekenen dit document en de verslaggever houdt de ondertekende startverklaring bij.

    De volgende twee documenten maken deel uit van de startverklaring:

Stavingsstukken

Breng de verslaggever op de hoogte zodat de startverklaring tijdig kan ingediend worden. Vanaf nu moet u het stavingsdossier beginnen bijhouden. Neem uw checklist bij de hand.

 

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
13-05-2020