Betalingsinformatie

Als bij de beslissing een boete wordt opgelegd, dan bevat de brief de nodige betalingsinformatie en het overschrijvingsformulier. De boete is in principe in zijn geheel binnen de zestig dagen te betalen.

Spreiding van betaling mogelijk?

Het VEA gaat altijd in op een verzoek tot het verkrijgen van een afbetalingsplan dat aan elk van de volgende drie voorwaarden voldoet:

  • het totale afbetalingsplan duurt niet langer dan 24 maanden
  • de maandelijks te betalen schijf bedraagt minimaal 100 euro
  • de afbetalingen worden in gelijke maandelijkse schijven betaald

U kan een afbetalingsplan schriftelijk aanvragen bij uw contactpersoon. U mag bij die aanvraag zelf een voorstel van afbetalingsplan doen dat voldoet aan bovenstaande regels. U ontvangt dan een nieuwe aangetekende zending met daarin het toegekende afbetalingsplan en nieuwe betalingsinformatie. Aan een afbetalingsplan zijn geen bijkomende kosten verbonden.

Wie moet betalen?

De decretaal bepaalde betrokkene (aangifteplichtige of verslaggever) moet de boete betalen.

Als de boete aan meerdere personen wordt opgelegd (bv. bij meerdere aangifteplichtigen) dan zijn zij elk hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de boete. Dit wil zeggen dat zij afzonderlijk gedwongen kunnen worden de volledige boete te voldoen, ook al zijn anderen ook aansprakelijk. Het VEA kan de opgelegde boete aan de verschillende betrokkenen daarom niet verdelen. U kan uiteraard wel onderling afspreken hoe dit boetebedrag wordt overgemaakt. Het VEA komt hierin niet tussen.
Als u meent dat u niet de aangifteplichtige van het vermelde gebouw bent, dan kan u dat tegenargument samen met de gepaste stavingsstukken bezorgen aan het VEA binnen de vooropgestelde procedure (schriftelijke hoorzitting of administratief beroep).

Als u van mening bent dat een derde partij verantwoordelijk is (bv. architect, aannemer, installateur …) dan kan u de boete proberen verhalen via een burgerlijke procedure. Het VEA komt hier niet in tussen. De decretale verantwoordelijkheden staan boven eventuele contractuele afspraken.

Wat als ik niet betaal?

Na de betalingstermijn zal u aanmaningen ontvangen. Als u nalaat om de boete te betalen zal uw dossier overgedragen worden aan de Centrale Invorderingscel van de Vlaamse Overheid. Zij stellen dan een deurwaarder aan om de boete te innen. Daarnaast loopt u het risico op bijkomende kosten.

Geldig voor alle aanvragen