EPB-aangifte

Wat is de EPB-aangifte?

De EPB-aangifte is een definitief rapport dat beschrijft hoe het bouwproject reëel is uitgevoerd op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat. De EPB-aangifte is het resultaat van een berekening die wordt opgemaakt met het softwarepakket van de overheid.

Na het voltooien van de berekening wordt de gerapporteerde situatie afgetoetst met de geldende EPB-eisen. De EPB-aangifte meldt de resultaten en geeft aan of er voldaan is aan de EPB-eisen of niet, en hoe groot de eventuele afwijking bedraagt.

De EPB-aangifte beschrijft enkel de nieuwe of vernieuwde delen. De bestaande, niet verbouwde delen van het gebouw, worden niet opgenomen in de EPB-aangifte.

Geldig voor alle aanvragen