Praktisch

Uitvoerder haalbaarheidsstudie

De regelgeving legt niet vast wie de haalbaarheidsstudie mag uitvoeren. Het spreekt voor zich dat een grondige kennis van hernieuwbare energietechnieken vereist is. Het is in het belang van de bouwheer om de beste prijs/kwaliteitsverhouding na te streven. Gezien de verschillende technieken die in de haalbaarheidsstudies aan bod komen, is een brede kennis nodig die moeilijk in een korte opleiding kan opgebouwd worden. Vermoedelijk zullen dus vooral ingenieursbureaus en studiebureaus die zich toeleggen op duurzaam bouwen zich aangesproken voelen om deze taak op zich te nemen.

Rekenmethode

De goede inpassing van de verschillende technieken vereist een goede kennis en ruime ervaring van alternatieve energiesystemen, die niet kan vervangen worden door een eenvoudige rekentool of standaard berekeningsmethode. De situatie verschilt zo sterk van project tot project dat een standaardberekening zou leiden tot onrealistische resultaten. De uitvoerder van de haalbaarheidsstudie mag zich daarom voor zijn berekeningen baseren op offertes, eerder uitgevoerde projecten, richtwaarden uit publicaties van het VEKA (vroeger 'VEA'), ODE, Cogen Vlaanderen, Biogas-e, sectorstudies, internationale normen, …

Rapporteren

Het resultaat van de haalbaarheidsstudie moet via een samenvattend webformulier ingediend worden bij het VEKA, binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning. Daarnaast moeten de uitvoerder en de bouwheer de studie (volledige versie op papier) ondertekenen. De bouwheer houdt deze ondertekende versie gedurende 3 jaar bij.

U kunt steeds een voorlopige versie van het webformulier opslaan. Vervolgens ontvangt u per e-mail een toegangscode voor dat dossier, zodat u het later kunt afwerken. U kunt het voorlopige of ingediende webformulier ook afdrukken.

Module in EPB-software 3G

De aanwezige module in de EPB-software 3G voor de haalbaarheidsstudie is niet actief voor projecten van het Vlaamse Gewest. U mag de haalbaarheidsstudie die geïmplementeerd is voor de andere gewesten niet gebruiken aangezien die verschilt van de haalbaarheidsstudie in het Vlaamse Gewest.

Andere pagina's over haalbaarheidsstudie

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
15-01-2021