Betrokken personen ingeven in de EPB-software

  Hoe personen toevoegen in de EPB-software

schermafbeelding van het tabblad 'Betrokken personen'

In het tabblad ‘Betrokken personen’ geeft u de gegevens in van alle personen die betrokken zijn bij het project:

  • de aangifteplichtige/eigenaar
  • de architect
  • de EPB-verslaggever
  • de ruwbouwaannemer

Persoon die bestaat in het project: als u een bepaalde persoon al ergens in het project hebt toegevoegd, kunt u op de knop ‘Bladeren’ drukken rechts boven de tabel (voor aangifteplichtigen en eigenaars). Uit een lijst selecteert u de persoon die u wil toevoegen. Voor architecten, verslaggevers en ruwbouwaannemers kunt u in de keuzelijst de ingevoerde personen selecteren.

Een nieuwe persoon voegt u toe door op de knop ‘Nieuw’ te drukken bij de betrokken persoon. Voor aangifteplichtigen en eigenaars klikt u op de knop ‘Nieuw’ rechts boven de tabel. Voor de andere personen klikt u op de knop ‘Nieuw’ rechts van de in te voeren persoon.

Schermafbeelding van het venster 'Beheer van de betrokken personen'

Het venster ‘Beheer van de betrokken personen’ verschijnt. Daar vult u de gegevens in van de nieuwe persoon, zijn of haar rol in het project en zijn of haar adresgegevens.

Schermafbeelding van het tabblad 'Lijst van betrokken personen'

Het tabblad ‘Lijst van betrokken personen’ toont alle personen die in het bestand aanwezig zijn. Het is mogelijk om een nieuwe persoon toe te voegen door rechtsonder op de knop ‘Een betrokken persoon toevoegen’ te klikken. Vervolgens verschijnt een invoervenster waarin u kunt aangeven welk type persoon u wenst in te voeren. Afhankelijk van het type persoon, moet u andere gegevens invullen.

Let op: als u een nieuwe persoon toevoegt in de lijst van betrokken personen, dan is die persoon wel aanwezig in het bestand, maar nog niet in het project. Om de persoon toe te voegen in het project, moet u in het tabblad ‘Betrokken personen‘ onder de knoop ‘Gebouw’ of de knoop ‘EPB-eenheid’ via de knop ‘Bladeren’, de gewenste persoon selecteren.

Let op: bij het invoeren van een persoon op het niveau van het project! Een persoon die u invoert via het tabblad ‘Betrokken personen’ op het niveau van het project, verschijnt automatisch in het tabblad ‘Betrokken personen’ van de onderliggende niveaus (namelijk ’Gebouw’ en ‘EPB-eenheid’). Hetzelfde geldt als u personen verwijdert op het niveau van het project.

Voorbeeld: als u de administratieve gegevens van een appartementsgebouw invult en de aangifteplichtige is dezelfde voor alle appartementen, dan is het aangeraden om de aangifteplichtige in te voeren op het niveau van het project. Op die manier wordt de aangifteplichtige automatisch toegevoegd in alle onderliggende gebouwen en EPB-eenheden.

Let op: de software behandelt een persoon als bibliotheekelement! Als u een persoon invoert via het tabblad ‘Betrokken personen’, hou er dan rekening mee dat een persoon in de software als een bibliotheekelement wordt behandeld.

Voorbeeld: u voert een appartementsgebouw in met vier appartementen. De aangifteplichtige is dezelfde voor drie appartementen. Het vierde appartement heeft een andere aangifteplichtige. U deelt het project in als 1 project met daaronder 1 gebouw, 1 beschermd volume, 1 K-volume en 4 EPB-eenheden. Om werk te besparen, voert u de aangifteplichtige in op het niveau van het project, waardoor de aangifteplichtige in de administratieve gegevens van alle onderliggende niveaus verschijnt (namelijk in het gebouw en in de 4 EPB-eenheden). Het vierde appartement heeft echter een andere aangifteplichtige. Als u in het vierde appartement de gegevens van de aangifteplichtige wijzigt (u vult een andere naam in en een ander adres, … ), dan wordt dat gewijzigd in alle niveaus waarin die aangifteplichtige vermeld staat (dus ook in de 3 andere EPB-eenheden).

Als u dus een andere aangifteplichtige wilt in een bepaalde EPB-eenheid, dan moet u de aanwezige aangifteplichtige verwijderen door te klikken op het rode kruisteken achteraan in de gegevenslijn. Vervolgens voegt u een nieuwe aangifteplichtige toe, via de knop ‘Nieuw’.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
06-03-2019