Ventilatieverslaggever

Sinds de invoer van het kwaliteitskader voor ventilatie heeft de aangifteplichtige een erkende ventilatieverslaggever nodig voor twee taken, op twee momenten.

Een ventilatieverslaggever moet erkend zijn

Enkel erkende ventilatieverslaggevers mogen een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag opmaken. De aangifteplichtige kiest wie hij aanstelt. De EPB-verslaggever kan optreden als ventilatieverslaggever (als hij zich laat erkennen), maar die taak is niet verplicht.

De ventilatieverslaggever moet erkend zijn door een kwaliteitsorganisatie. Vanaf 1 mei 2018 moet de kwaliteitsorganisatie op haar beurt door het VEKA erkend zijn.

Overzicht van de kwaliteitsorganisaties die het VEKA erkende: 

Naam kwaliteitsorganisatie Datum erkenning
BCCA vzw

23 februari 2022

SKH BV 23 februari 2022

Als u zich als kwaliteitsorganisatie wil laten erkennen, kunt u een aanvraag indienen via het aanvraagformulier (Word-document).

Het ventilatievoorontwerp voor de start van de werken

De ventilatieverslaggever stelt een ventilatievoorontwerp op voor u, voor de start van de werken. Dat vermeldt het gekozen ventilatiesysteem en geeft de componenten en de ruimtelijke impact ervan weer.

De ventilatieverslaggever dient het ventilatievoorontwerp in bij de databank van de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie.

De EPB-verslaggever heeft het ventilatievoorontwerp nodig, voor de opmaak van de startverklaring.

Het ventilatieprestatieverslag na ingebruikname of einde van de werken

Na de werken vraagt u de ventilatieverslaggever om het ventilatieprestatieverslag op te maken en op te laden bij de databank van de kwaliteitsorganisatie. Dat verslag geeft de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem weer en toont de kwaliteit ervan.

De prestaties uit het ventilatieprestatieverslag heeft de EPB-verslaggever nodig, om op te nemen in de EPB-aangifte.

Wilt u de echtheid van het ventilatieprestatieverslag (VPV) controleren? Dat kunt u doen door de referentiecode die in het VPV vermeld staat, in te voeren via de link van het kwaliteitskader waaronder het VPV is opgemaakt:

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/16

Printbaar overzicht
Regelgeving
Published on: 
03-02-2021