Taken en verantwoordelijkheden

De EPB-regelgeving brengt een aantal taken en verantwoordelijkheden met zich mee voor de aangifteplichtige, de verslaggever en de architect.

Het VEKA ziet toe op het voldoen aan de EPB-eisen en de procedurestappen. Als het gebouw niet voldoet, de aangifteplichtige de documenten niet laat indienen, of de verslaggever niet waarheidsgetrouw rapporteert, dan volgt een procedure met hoorzitting, tegenargumenten, en mogelijk een boete ....

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
19-01-2021