Bevochtiging

De energiebehoefte voor bevochtiging wordt enkel voor niet-residentiële eenheden ingerekend in het E-peil. Voor residentiële eenheden voert u eventuele bevochtigingssystemen niet in.

Types bevochtiging

In de EPB-methode moet u alle systemen die warmte opwekken voor bevochtiging invoeren.

Let op: een systeem van adiabatische koeling waarbij water wordt verneveld in de ventilatielucht om zo de ventilatielucht te koelen geeft u dit niet in onder bevochtiging maar onder voorkoeling van de ventilatielucht als ‘verdampingskoeling’.

Netto-energiebehoefte voor bevochtiging

De netto-energiebehoefte voor bevochtiging zoals berekend in EPB hangt af van:

  • Het ontwerpdebiet aan binnenkomende verse lucht doorheen het bevochtigingstoestel
  • De maandelijkse hoeveelheid toe te voeren vocht per eenheid toevoerluchtdebiet, deze wordt vastgelegd in de regelgeving en hangt af van het functioneel deel dat bediend wordt door de installatie voor EPNeenheden.
  • Als de bevochtigingsinstallatie voorzien is van een functie voor het transporteren van vocht vanuit de afvoerlucht naar de toevoerlucht wordt een reductiefactor van 0,4 toegepast

Merk op: wanneer een warmtewiel met een vochtabsorberende laag voorzien is in de bevochtigingsinstallatie, wordt dit gezien als vochtterugwinning uit de afvoer. Recirculatie valt hier niet onder.

Opwekkingsrendement bevochtigingsinstallatie

Het opwekkingsrendement voor een bevochtigingsinstallatie met een bepaalde opwekker wordt op dezelfde manier bepaald als voor ruimteverwarming. Voor meer informatie over de berekening van het opwekkingsrendement raadpleegt u onder opwekking de pagina over de rekenmethode voor ruimteverwarming voor de bijhorende opwekker.

Invoer in de software

schermafbeelding van de software

Bevochtiging is niet standaard opgenomen in de energetische boomstructuur. Geef bij de knoop van de energiesector in het tabblad ‘installatiecomponenten’ aan dat er een bevochtigingsinstallatie aanwezig is. Vervolgens verschijnt de knoop ‘bevochtiging’ in de energetische boomstructuur en kan u de bevochtigingsinstallatie invoeren.

 

Published on: 
05-10-2018