Gemeenschappelijke PV-installatie (huidig)

Een PV-installatie is gemeenschappelijk als ze 'aangesloten is' op meerdere gebouwen of op meerdere EPB-eenheden binnen hetzelfde gebouw op het perceel of de site.

Voor projecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2020 wordt 'aangesloten op' uit de regelgeving geschrapt. De ontwerper krijgt hierdoor een grote vrijheid om de PV-installatie op een logische manier te verdelen over de verschillende EPB-eenheden die zich op dezelfde site bevinden.

Een logische vuistregel is dat u de PV-installatie verdeelt over de verschillende gebouwen, op basis van een inschatting van het effectieve elektriciteitsverbruik van die verschillende gebouwen. Als een dergelijke inschatting niet kan gemaakt worden, mag  u een andere - verdedigbare - verdeelsleutel gebruiken.