Welke PV-panelen inrekenen?

De voorbije jaren zijn de voorwaarden voor het inrekenen van PV in het E-peil een aantal keer gewijzigd. Deze voorwaarden hangen af van:

Locatie van de installatie
Het moment van plaatsing van de installatie
Recht op groenestroomcertificaten

Locatie PV-installatie

Welke PV-panelen u in de EPB-aangifte mag meerekenen, is in de loop der jaren versoepeld, wat de locatie van de PV-installatie aangaat. In het begin mocht u enkel PV op het gebouw zelf inrekenen, later werd dit verruimd naar het hele perceel, en momenteel is de hele eigen site toegelaten. Onderstaande tabel vat dit samen:

Aanvraag van de bouwvergunning

U mag de PV-installatie inrekenen als ze geplaatst is  op…

Gevolgen

Vanaf 01/01/2018

de eigen site waarop het gebouw staat waarvoor u het E-peil berekent

U mag al de PV-installaties die zich op het perceel zelf, of een aangrenzend perceel van dezelfde eigenaar bevinden, inrekenen.

Van 01/11/2013 t.e.m. 31/12/2017

het perceel waarop het gebouw staat waarvoor u het E-peil berekent

U mag PV-installaties die zich in de tuin of op een losstaand bijgebouw op het perceel zelf bevinden, inrekenen.

Voor 01/11/2013

het gebouw zelf, waarvoor u het E-peil berekent

U mag PV-installaties die zich in de tuin of op een losstaand bijgebouw bevinden, niet inrekenen.

Let op! Als de installatie aangesloten is op meerdere gebouwen of EPB-eenheden binnen hetzelfde gebouw  op het perceel of de site, moet u wel een volume-gewogen verdeling toepassen.

Bestaande of nieuwe installaties

Voor nieuwbouw

Het moment van plaatsing van de installatie bepaalt of u de PV mag inrekenen bij de berekening van het E-peil:

Aanvraag van de bouwvergunning

U mag volgende PV-installaties inrekenen

Vanaf 01/01/2021 Enkel installaties die volledig geplaatst zijn na de start van de werken.  Een PV-installatie die van een andere site komt, telt u niet mee. 

Van 01/01/2014 t.e.m. 31/12/2020

Enkel installaties die volledig geplaatst zijn na de start van de werken.

Voor 01/01/2014

Bestaande en nieuwe installaties

Voor ingrijpende energetische renovaties

In het geval van een IER mag u ook de bestaande PV, die dus al werd geplaatst voor de start van de renovatie, mee inrekenen. 

Let op: voor bouwaanvragen vanaf 2021 mag u een PV-installatie die van een andere site komt niet meetellen.

Groenestroomcertificaten

Sinds 1 januari 2014 kan men voor een PV-installatie die in aanmerking komt om te voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie én die in aanmerking komt voor groenestroomcertificaten, geen groenestroomcertificaten meer ontvangen.

Wanneer u een bestaande PV-installatie zou verhuizen naar een gebouw met een E-peil-eis, zijn er 2 mogelijkheden:

Beschouw de bestaande PV-installatie als een…

Invloed op het E-peil?

Recht op groenestroomcertificaten?

bestaande installatie

Nee

Ja

nieuwe installatie

Ja

Deels: wél voor het deel dat u produceert bovenop wat nodig is om aan het minimumaandeel hernieuwbare energie te voldoen.

Voor dossiers waarvoor u de EPB-aangifte indient vanaf 1 januari 2019:

  • heeft men geen recht op groenestroomcertificaten voor de hoeveelheid elektriciteit uit zonne-energie die nodig is om aan het minimumaandeel hernieuwbare energie te voldoen;
  • worden wél groenestroomcertificaten toegekend voor de hoeveelheid elektriciteit die de PV-installatie produceert bovenop de hoeveelheid die nodig is om te voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie.

Let op: de datum waarop de EPB-aangifte wordt ingediend, is bepalend; niet de aanvraagdatum van de bouwvergunning of de datum dat de installatie in dienst is genomen.
Merk op: om groenestroomcertificaten te kunnen ontvangen moet de PV-installatie beantwoorden aan de voorwaarden in het Energiedecreet en het Energiebesluit. 

Geldig voor alle aanvragen met aangifte vanaf 01/01/19