Componenten

Op deze pagina's vindt u een overzicht van de verschillende componenten van een ventilatiesysteem en de eisen die hieraan gesteld worden.

Verder vindt u ook nog enkele bijzondere situaties over het gebruik van bestaande ventilatievoorzieningen en het hergebruik van bestaande vensters.

Let op! Het voldoen van alle componenten van een ventilatiesysteem aan hun specifieke deeleisen is geen garantie op een kwalitatief ventilatiesysteem. Een goed ontwerp, een zorgvuldige dimensionering en een goede uitvoering zijn belangrijk om de componenten als geheel kwalitatief te laten functioneren. Ook regelmatig onderhoud is belangrijk zodat het systeem ook op termijn kwalitatief blijft functioneren.

Geldig voor alle aanvragen