Hygiënische ventilatie: nieuwbouw en IER - niet-residentieel en industrie

Om de ventilatie-eisen te overlopen, worden de verschillende ruimten eerst ingedeeld in types. Zo kan u nagaan of een ruimte moet voldoen aan eisen en zo ja, aan welke eisen precies.

Voor elke ruimte, die moet voldoen aan bepaalde eisen, is er een minimaal geëist ontwerpdebiet. Op deze pagina's vindt u informatie over hoe u dat debiet berekent en behaalt, maar ook een paar bijzondere situaties die dat debiet kunnen beïnvloeden.

U moet ook rekening houden met de luchtkwaliteit van een ruimte en de eisen daarbij.

Het ontwerpdebiet hoeft bij een niet-residentieel of industrieel gebouw niet altijd effectief gerealiseerd te worden. Daarbij is een goede manier om het ventilatiesysteem te regelen erg belangrijk.

Let op! Als uw project moet voldoen aan de installatie-eisen (zie eisentabel, bij nieuwbouw industrie), is bij de plaatsing van een systeem D een warmteterugwinapparaat verplicht: klik door naar de eisen voor dit warmteterugwinapparaat.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
17-12-2018