Balancering: impact op het resultaat

De balancering van het ventilatiesysteem heeft een impact op de netto energiegebehoefte voor ruimteverwarming en het E-peil, via de ventilatieverliezen. Als u de balans verbetert door bijkomende afvoerdebieten te voorzien, zullen de ventilatieverliezen  stijgen. In dat opzicht geniet het de voorkeur om de balans te verbeteren door de (buitenlucht)toevoerdebieten te doen dalen door gebruik te maken van recirculatie.

Een goede balans heeft pas echt impact op het resultaat wanneer u gebruik maakt van een systeem D met warmterecuperatie. Enkel als er ongeveer evenveel afvoer- als toevoerdebiet door de warmtewisselaar passeert, zal de warmte uit de afvoerlucht efficiënt kunnen afgegeven worden aan de toevoerlucht.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
29-03-2018