Hulpenergie ventilatie

Ventileren is nodig voor een goed binnenklimaat, maar ventilatoren verbruiken energie. Dit energieverbruik wordt in rekening gebracht onder 'Hulpenergie ventilatie'.

Energieverbruik van ventilatoren

Het energieverbruik van ventilatoren bij mechanische ventilatie (systeem B, C en D) wordt beïnvloed door:

  • het te leveren debiet

  • het te overwinnen drukverschil (afhankelijk van het kanalennet, filters in het warmteterugwinapparaat, ...)

  • het rendement van de combinatie ventilator-motor.

Energieverbruik verminderen

Het is meteen ook duidelijk dat u het verbruik kan verminderen door:

  • niet meer te ventileren dan nodig, dankzij een goed ontwerp, luchtdichte kanalen, een correcte afstelling en door het debiet aan te passen in functie van de behoefte

  • te kiezen voor lage drukverliezen in het volledige luchtcircuit: luchtinname, kanalen, geluidsdempers, filters (keuze én onderhoud), warmtewisselaar, ventielen, maar ook aan het debiet aangepaste doorstroomopeningen tussen de verschillende ruimten

  • te kiezen voor een zuinige ventilator (geselecteerd om te opereren in een gunstig werkingspunt) met een efficiënte en goed regelbare motor.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
05-08-2019