m-factor: rekenmethode

In de E-peilberekening worden de ventilatieverliezen vermenigvuldigd met de m-factor.

Waarde bij ontstentenis

Bij ontstentenis, dus als een waarde ontbreekt, wordt ervan uitgegaan dat dat geen bijzondere aandacht is besteed aan een perfecte uitvoering. De m-factor krijgt de waarde 1,5.

Verlaagde m-factor

Door aan te tonen dat de werkelijke uitvoeringskwaliteit beter is, zal deze factor dalen.

Hoeveel deze zal dalen hangt af van een aantal parameters en het gekozen ventilatiesysteem. De volgende tabel geeft weer tussen welke waarden de m-factor kan variëren (van 'ontstentenis' tot 'theoretische perfect')

Systeem

Zelfregelende RTO

Goede kanaalluchtdichtheid

Goede afstelling

m-factor

A

x

x

 

1,5 > 1,26

B

 

x

x

1,5 > 1,17

C

x

x

x

1,5 > 1,017

D

 

x

x

1,5 > 1,00

 

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
29-03-2018