EPB-aangifte indienen zonder ventilatieprestatieverslag

Als er geen ventilatieprestatieverslag is opgemaakt als u de EPB-aangifte moet indienen:

 1. Polst u best eerst in het bouwteam (samen met de architect en de aangifteplichtige) waarom er (nog) geen ventilatieprestatieverslag is opgemaakt.
 2. Raadt u best aan om dat alsnog op te maken, duidend op de verplichting. Het ontbreken van een prestatieverslag leidt tot een verhoging van het E-peil, de rapportering zonder aanwezige ventilatie en boetes.
 3. Daarna zijn er twee opties:
  • Maakt de ventilatieverslaggever toch nog een ventilatieprestatieverslag op, dan rapporteert u de code ervan en de EPB-gerelateerde aspecten van het ventilatiesysteem in de EPB-aangifte en dient u die in op de energieprestatiedatabank.
  • Maakt de ventilatieverslaggever geen ventilatieprestatieverslag meer op, dan zijn de prestaties niet volgens het kwaliteitskader bepaald, maar kunt u toch een geldige EPB-aangifte indienen op de energieprestatiedatabank. De prestaties worden in dat geval beschouwd als ‘niet gekend’. U rapporteert specifiek de volgende aspecten als volgt in de EPB-aangifte:

   Punt 5/1 van bijlage IX en punt 7.8.6 en B.2 van bijlage V bij het Energiebesluit van 19 november 2010 bepalen hoe u moet rapporteren over het ventilatiesysteem als er geen ventilatieprestatieverslag is.

In het luik...

voert u het volgende in uit het prestatieverslag:

hygiënische ventilatie

 • Alle hygiënische ventilatiedebieten (dus alle toevoer-, doorstroom- en afvoerdebieten) bedragen 0,000 m³/h. U rapporteert geen enkele toevoer-, doorstroom, en afvoeropening.
ventilatie-installatie
 • De m-factor wordt gerapporteerd met de waarde bij ontstentenis van 1,5.
 • Bij een systeem D wordt de warmteterugwinning ingerekend via de (on)balans tussen de som van de geëiste toevoer- en afvoerdebieten.

De andere EPB-gerelateerde ventilatie-aspecten worden as-built gerapporteerd. Het rendement van een warmteterugwintoestel kan bijvoorbeeld worden overgenomen uit de EPBD-databank.

Geldig voor:

 • aanvragen vanaf 01/01/16 én
 • aangiftes vanaf 01/07/17
Published on: 
05-08-2019