Startverklaring indienen zonder ventilatievoorontwerp

Als er geen ventilatievoorontwerp is opgemaakt als u de startverklaring moet indienen:

  1. Polst u best eerst in het bouwteam (samen met de architect en de aangifteplichtige) waarom er (nog) geen ventilatievoorontwerp is opgemaakt.
  2. Kunt u aanraden om dat toch nog op te maken, met nadruk op het belang ervan voor een meer kwalitatieve installatie en om boetes te vermijden.
  3. Daarna zijn er twee opties:
    • Maakt de ventilatieverslaggever toch nog een ventilatievoorontwerp op, dan neemt u de code ervan op in de startverklaring en dient u die in op de energieprestatiedatabank.
    • Maakt de ventilatieverslaggever geen ventilatievoorontwerp meer op, dan maakt u een startverklaring op en dient u die in op de energieprestatiedatabank. U rapporteert daarin dat er geen ventilatievoorontwerp is. De startverklaring is in dat geval ook geldig. Er is momenteel geen sanctie voor de aangifteplichtige als er geen ventilatievoorontwerp is opgemaakt.

Let op:  een ventilatievoorontwerp is een belangrijk onderdeel van het traject naar kwaliteit. Ook als de werken al gestart zijn, is het aangewezen om het ventilatievoorontwerp op te maken bij een kwaliteitskader en het kwaliteitstraject te doorlopen.

Zo neemt men de aspecten die eigen zijn aan het gekozen ventilatiesysteem (afmetingen van de ventilatieunit, leidingdiameters, leidingtracé, positie van de ventielen …), mee in de algemene werfcoördinatie en vermijdt u problemen bij uitvoering.

Als de werken al ver gevorderd of afgerond zijn, heeft het ventilatievoorontwerp haar doel gemist en heeft de opmaak ervan nog weinig zin. De startverklaring kan altijd aangepast en hernieuwd worden, als er in een latere bouwfase toch een ventilatievoorontwerp wordt opgemaakt.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/16

Published on: 
13-08-2020