Startverklaring indienen zonder ventilatievoorontwerp

Als er geen ventilatievoorontwerp is opgemaakt als u de startverklaring moet indienen:

  1. Polst u best eerst in het bouwteam (samen met de architect en de aangifteplichtige) waarom er (nog) geen ventilatievoorontwerp is opgemaakt.
  2. Kunt u aanraden om dat toch nog op te maken, met nadruk op het belang ervan voor een kwalitatievere installatie en om boetes te vermijden.
  3. Daarna zijn er twee opties:
    • Maakt de ventilatieverslaggever toch nog een ventilatievoorontwerp op, dan neemt u de code ervan op in de startverklaring en dient u die in op de energieprestatiedatabank.
    • Maakt de ventilatieverslaggever geen ventilatievoorontwerp meer op, dan maakt u een startverklaring op en dient u die in op de energieprestatiedatabank. U rapporteert daarin dat er geen ventilatievoorontwerp is. De startverklaring is in dat geval ook geldig. Er is momenteel geen sanctie voor de aangifteplichtige als er geen ventilatievoorontwerp is opgemaakt.

Let op! Het VEA raadt echter wel aan om het project toch aan te melden bij het kwaliteitskader en het kwaliteitstraject te doorlopen. Het zal namelijk op het einde van de werken niet mogelijk zijn om in het kwaliteitskader énkel een ventilatieprestatieverslag op te maken om de EPB-gerelateerde aspecten van het ventilatiesysteem te kunnen rapporteren in de EPB-aangifte, zonder te beschikken over een ventilatievoorontwerp. Een ventilatievoorontwerp is een belangrijk onderdeel van het traject naar kwaliteit. Als het na de start van de werken of op het einde van de werken wordt opgemaakt, heeft het zijn doel gemist.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/16