Ventilatievoorontwerp

Het ventilatievoorontwerp brengt het gekozen systeem en de ruimtelijke impact ervan in kaart.

Het is verplicht voor alle  nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden om vóór de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp te laten opmaken. Zo verhoogt de kwaliteit van het systeem en krijgt de aangifteplichtige meer garantie op een kwalitatieve ventilatie-installatie.

De minimale inhoud van het ventilatievoorontwerp (pdf), vindt u in het verslag van de werkgroep 'STS ventilatie'. 

Voordelen

Het voorontwerp biedt de volgende voordelen:

  • Het ventilatievoorontwerp maakt integraal deel uit van het gebouwontwerp. Op basis van het voorontwerp worden de onderlinge interacties afgetoetst tussen het ventilatiesysteem en de bouwkundige aspecten (bv. voldoende ruimte voor kanalen, de impact van een ventilatiesysteem op de ruwbouw ...).
  • De aangifteplichtige wordt vóór de uitvoering van het bouwproject betrokken bij de opgelegde prestaties van de ventilatie-installatie. Daardoor is het bijna onmogelijk om niet aan de ventilatie-eisen te voldoen op het einde van het project.

Ventilatieverslaggever

Vóór de start van de werkzaamheden moet de aangifteplichtige eerst een ventilatieverslaggever aanstellen.

Hij maakt een ventilatievoorontwerp op en laadt het op in de databank van de kwaliteitsorganisatie. Vanaf 1 mei 2018 moet het ventilatievoorontwerp afgeleverd zijn door een erkende kwaliteitsorganisatie.

Taken van de EPB-verslaggever

De EPB-verslaggever doet onder andere het volgende:

  • in de startverklaring rapporteren over het opgemaakte ventilatievoorontwerp.
  • in de EPB-software 3G een aantal gegevens invoeren: onder andere de code met 20 karakters die het ventilatievoorontwerp krijgt in de databank van de kwaliteitsorganisatie, de datum van opmaak en de naam van de persoon die het heeft opgemaakt. Die extra gegevens worden opgenomen in het formulier van de startverklaring.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/16

Published on: 
13-08-2020