Externe warmte: ingave in de software (huidig)

EPB-software 3G

Invoer voor ruimteverwarming, sanitair warm water en bevochtiging

Deze figuur geeft aan hoe u een systeem van externe warmtelevering ingeeft in de EPB-software, volgens stap 1, 2 en 3 beschreven in het stappenplan.

1. Maak een nieuwe warmte-/koudeopwekker aan in het menu ‘Technische installaties’.

2. Vul de volgende gegevens van het toestel in.

  • Geef de opwekker een naam en vul het ‘Merk’ en ‘Product-ID’ aan. Hier kunt u verwijzen naar het afwijkingsbesluit, als u daar over beschikt.
  • Bij ‘Soort toestel’ kiest u ‘Externe warmtelevering’
  • Bij ‘Energiedrager’ kiest u altijd ‘Andere brandstof’.

3. Vink de tabbladen aan waarvoor het systeem van externe warmtelevering van toepassing is.

Deze figuur geeft aan hoe u een systeem van externe warmtelevering, dat instaat voor verwarming,  ingeeft in de EPB-software, volgens stap 4 beschreven in het stappenplan.

4. Vul de nodige gegevens in, in het tabblad ‘Verwarming’:

  • In het veld ‘Vermogen’ geeft u het vermogen van de warmtewisselaar in.
  • In het veld ‘Verhouding OWV/BVW van de brandstof’ vult u altijd 1,00 in.
  • In het veld ‘CO2 afgiftecoëfficiënt van de brandstof (OVW)’ vult u altijd 0,00 kg/MJ in.
  • Enkel als u beschikt over een goedgekeurd afwijkingsbesluit kunt u ervoor kiezen om het rendement in detail in te rekenen. U neemt de waarden uit het goedgekeurd afwijkingsbesluit over in de invoervelden. Het afwijkingsbesluit voegt u toe als stavingsstuk.
Deze figuur geeft aan hoe u een systeem van externe warmtelevering, dat instaat voor verwarming,  ingeeft in de EPB-software, volgens stap 5 beschreven in het stappenplan.

5. Koppel de opwekker aan het juiste verdeelsysteem. Als u nog geen verdeelsysteem hebt aangemaakt, moet u dat eerst doen. Afhankelijk van de begrenzing van het systeem van externe warmtelevering, zal dit 'een primair verdeelsysteem voor verwarming' of 'een combilus' zijn.

 

6. Vul dezelfde gegevens in, in het tabblad ‘Sanitair warm water’ als het van toepassing is. Koppel ook daar de opwekker met het juiste verdeelsysteem en/of energiesector(en).  

  • Als er warmteopslag aanwezig is, vult u hier nog ‘ja’ aan.

7. Vul dezelfde gegevens in, in het tabblad ‘Bevochtiging’, als het van toepassing is. Koppel ook daar de opwekker met het juiste verdeelsysteem en/of energiesector(en).

Invoer voor ruimtekoeling

Let op: als u een koudenet wenst in te geven, contacteer het VEA.

Het systeem van externe warmtelevering kan wel de warmte leveren voor de indirecte verwarming van de absorptiekoelmachine.

Andere pagina's over Externe warmtelevering

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/19