Externe warmtelevering: beoordelingskader

Gebouwenblok

Een gebouwenblok is het geheel van aaneengesloten gebouwvolumes die een gemeenschappelijke wand delen. Het is niet nodig dat er een verbinding is tussen de gebouwvolumes. Deze gebouwvolumes kunnen zowel verwarmde als onverwarmde ruimten zijn. Ze hoeven dus niet allemaal binnen het beschermd volume te liggen.

Deze figuur geeft drie voorbeelden die wel een systeem van externe warmte zijn en drie voorbeelden die geen systeem van externe warmte zijn

In het kader van externe warmte worden volgende ruimten als een AOR gezien:

  • ondergrondse parking
  • kelder, kruipkelder
  • tunnel voor mensen (doorgang is mogelijk).

Leidingenkokers worden niet als AOR beschouwd.

Eigen site

Een systeem van externe warmtelevering ligt binnen de eigen site als alle warmteopwekkers en alle warmtevragers op aansluitende percelen van dezelfde eigenaar liggen.

Beoordelingskader

De bovenstaande definitie leidt tot onderstaand beoordelingskader voor externe warmtelevering:

 

binnen de eigen site

overschrijdt de eigen site

één gebouwenblok

geen externe warmtelevering

geen externe warmtelevering

meerdere gebouwenblokken

geen externe warmtelevering

externe warmtelevering

In geval van twijfel, contacteer ons.

Andere pagina's over principe van externe warmtelevering

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving