Externe warmtelevering: uitzonderingen op beoordelingskader

Uitzondering

Stel dat er een aantal gebouwenblokken zijn aangesloten op een systeem van externe warmtelevering. De warmteopwekker bevindt zich in gebouwenblok A. Indien van de warmtevragers enkel voor gebouwenblok A een E-peil-berekening nodig is, moet u het systeem niet behandelen als een systeem van externe warmtelevering. U beschouwt de warmteopwekker als een centrale warmteopwekker. Bij de ingave in de EPB-software houdt u wel rekening met de leidingen die buiten het beschermd volume liggen.

Deze figuur verduidelijkt een uitzondering op de definitie van externe warmtelevering

Let op voor stookplaatsen

Wanneer de stookplaats deel uitmaakt van één van de gebouwenblokken die zijn aangesloten op het systeem van externe warmtelevering, wordt ook de warmtelevering in dat gebouwenblok zelf als externe warmtelevering beschouwd. Dat garandeert een coherente behandeling van de verschillende gebouwenblokken die door eenzelfde warmteopwekkingsinstallatie worden bediend.

Als de stookplaats niet opgesteld staat in het gebouwenblok waaraan ze warmte levert, wordt deze stookplaats als een afzonderlijk gebouwenblok beschouwd.

Andere pagina's over principe van externe warmtelevering

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving