Externe warmte: warmteopwekkers

Voor onderstaande opwekkers geldt er, voor alle bouwaanvragen, binnen het kader van externe warmte, een aparte rekenmethode voor de bepaling van het opwekkingsrendement ηgen,heat:

  • bovenliggend warmtenet
  • restwarmte en afvalverbranding
  • diepe geothermie
  • elektrische warmtepompen
  • warmtekrachtkoppeling

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021 wordt een aparte rekenmethode uitgewerkt voor de onderstaande opwekkers. Voor bouwaanvragen vóór 2021 is voor deze opwekkers een pragmatische oplossing beschikbaar:

  • elektrische warmtepomp met restwarmte als bron
  • gaswarmtepomp
  • zonthermie
  • lage temperatuurbronnen

Het rendement van alle andere opwekkers bepaalt u volgens de algemene rekenmethode (EPW-methode).

Geldig voor alle bouw-aanvragen

Regelgeving
Published on: 
21-04-2021