Externe warmte: warmteopwekkers

Voor onderstaande opwekkers geldt er binnen het kader van externe warmte, een aparte rekenmethode voor de bepaling van het opwekkingsrendement ηgen,heat:

  • Bovenliggend warmtenet
  • Restwarmte en afvalverbranding
  • Diepe geothermie
  • Elektrische warmtepompen
  • Warmtekrachtkoppeling

Voor deze toepassingen is er nog geen aparte rekenmethode, maar zijn er pragmatische oplossingen beschikbaar:

  • Lage temperatuurbronnen
  • Gaswarmtepomp
  • Zonthermie

Het rendement van alle andere opwekkers bepaalt u volgens de algemene rekenmethode (EPW-methode).

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving