Sanitair warm water: installatie-eisen (huidig)

Toepassingsgebied

Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

De installatie-eisen hangen af van de oppervlakte van de EPB-eenheid. Voor elektrische weerstandsverwarming van sanitair warm water is dat, zowel voor renovatie als uitbreiding (of de combinatie ervan), de bruto vloeroppervlakte van de volledige EPB-eenheid.

Warm tapwater

Voor nieuw te plaatsen elektrische doorstroomtoestellen en boilers voor warm tapwater gelden er installatie-eisen. Het maximaal toegelaten vermogen van deze toestellen hangt af van de oppervlakte van de eenheid zoals bepaald wordt bovenaan deze pagina.

Grafiek maximaal elektrisch vermogen

De grens van 2,5 kW komt overeen met één elektrische boiler die geschikt is voor het leveren van warm tapwater in kleinere woningen. Elektrische boilers worden dus niet uitgesloten in woningen.

Andere pagina's over Installatie-eisen: sanitair warm water

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/16

Regelgeving
Published on: 
21-01-2021