Multisplitsysteem met variabel koelmiddeldebiet (VRF) (huidig)

Principe

Een multisplitsysteem bestaat uit meerdere binnentoestellen en één buitentoestel. De binnentoestellen zijn verbonden met het buitentoestel door middel van een koelmiddelcircuit. Met een multisplitsysteem met 'variabel koelmiddel debiet' (VRF: Variable Refrigerant Flow) kunnen ruimten zowel gekoeld als verwarmd worden. Bij sommige VRF-systemen kunnen op hetzelfde moment bepaalde binnentoestellen koelen terwijl andere binnentoestellen verwarmen. Op deze manier kan warmte uit de ruimten die gekoeld worden, gebruikt worden om andere ruimten te verwarmen.

Rekenmethode

Een VRF-systeem werkt als opwekker voor ruimteverwarming en koeling. Voor ruimteverwarming is de bepaling van het opwekkingsrendement gelijkaardig aan deze voor warmtepompen. Voor koeling wordt het opwekkingsrendement bepaald zoals voor compressiekoelmachines. Wanneer de VRF warmte kan recupereren van de gekoelde ruimten naar de te verwarmen ruimten, wordt een recuperatiefactor toegepast op het rendement voor koeling en verwarming. Deze recuperatiefactor is een maat voor de warmte die kan gerecupereerd worden en hangt af van:

  • de bruto-energiebehoefte voor verwarming van alle energiesectoren die de VRF bedient
  • de bruto-energiebehoefte voor koeling van alle energiesectoren die de VRF bedient
  • de functionele delen die bediend worden door de VRF

Let op: in de EPB-methode kan de warmterecuperatie door een VRF systeem tussen meerdere EPN-eenheden niet ingerekend worden. Een VRF systeem kan telkens maar één EPN-eenheid bedienen. Als  in werkelijkheid het VRF systeem toch gedeeld is tussen meerdere EPN-eenheden, geeft u deze in als meerdere aparte systemen (één systeem per eenheid).

Ingave in de EPB-software 3G

Om een VRF-toestel in te geven in de software gaat u als volgt te werk:

  1. U maakt een warmte-koude opwekker aan in het nieuwe menu systemen.
invoer van VRF in de EPB-software 2. Als “soort toestel” kiest u voor warmtepomp en als subtype voor “elektrische warmtepomp” OF u kiest als “soort toestel” de compressiekoelmachine.
  3. Als de VRF enkel dient voor verwarming en koeling, activeert u de tabbladen “verwarming” en “koeling”.
  4. Op het tabblad “koeling” selecteert u als type compressiekoelmachine de VRF.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/19

Published on: 
21-01-2021