Warmtekrachtkoppeling

Bij een warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt gelijktijdig warmte en elektriciteit geproduceerd.  In de EPB-methode wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types WKK-installaties:

  • WKK met interne verbrandingsmotor op vloeibare of gasvormige (bio)brandstof
  • WKK op basis van een andere technologie dan een interne verbrandingsmotor.¬†Bijvoorbeeld: WKK-systemen op basis van een brandstofcel, stirlingmotoren, gasturbines en ORC-systemen.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
31-08-2018