Elektrisch warmtepomp: installatie-eisen

Toepassingsgebied

Afhankelijk van de bestemming van het gebouw, de aard van de werken en de timing van het bouwproject, zijn er installatie-eisen van toepassing. Of uw project aan de installatie-eisen moet voldoen of niet, kunt u nagaan in de eisentabel. Klik hier voor een volledig overzicht van de installatie-eisen.

Installatie-eisen

Naargelang het type elektrische warmtepomp geldt een minimaal opwekkingsrendement, zoals bepaald volgens de regelgeving.

Soort warmtepomp Minimaal opwekkingsrendement
bodem/water 3,3
water/water 3,9
lucht/water 2,8
lucht/lucht 2,9
Dx en/of dc (vanaf 1 januari 2016) geen eis
riothermie (vanaf 1 januari 2018) geen eis
waterlus (vanaf 1 januari 2018) geen eis

Energieverbruiksmeters

Of er wel of niet een energieverbruiksmeter op de installatie moet worden geplaatst, hangt af van het totale nominale elektrische vermogen van de warmtepomp(en):

  • Indien groter dan 10 kW, is een meter verplicht die het elektrische verbruik meet
  • Indien groter dan 100 kW, is een meter verplicht die de hoeveelheid nuttige energie meet die aan het distributienetwerk doorgeven wordt.

De karakteristieken van deze energieverbruiksmeters moeten aan minimale eisen voldoen zoals toegelicht in hoofdstuk 11 van bijlage XII van het Energiebesluit en in de Europese Richtlijn 2004/22/EG over meetinstrumenten. Zo worden de meters uitgerust met een voorziening waarmee de gemeten hoeveelheden zowel ter plaatse als van op afstand afgelezen kunnen worden.

Type meter Karakteristieken
calorimeters

De calorimeters zijn van het integrale type: ze zijn uitgerust met een elektronische rekeneenheid die de numerieke integratie uitvoert van het gemeten waterdebiet en het verschil in watertemperatuur tussen de vertrek- en de retourleiding.

De meter moet voldoen aan de klasse 2 volgens de norm NBN EN-1434 warmtemeters.

elektriciteitsmeters De elektriciteitsmeter meet de actieve energie weergegeven in de vorm van een numerieke index met een minimale resolutie van 1 kWh, meters op DIN-rails. De meter beantwoordt aan de normen NBN EN 62053-11 en NBN EN 62053-21. De nauwkeurigheidsklasse is minimum klasse 1 voor actieve energie.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/15

Regelgeving