Zonneboiler

Een zonneboiler is een vorm van actieve zonne-energie die warmte oplevert voor het sanitair water (al dan niet in combinatie met ruimteverwarming) en bestaat uit:

  • een zonnecollector met een zwart oppervlak dat de zonnestralen opvangt en omzet in warmte
  • een stromende vloeistof (water of antivries) dat de warmte onttrekt aan de collector en overbrengt naar het voorraadvat
  • een warmtewisselaar in het voorraadvat die zorgt voor de scheiding tussen het drinkwater en de collectorvloeistof
  • een geïsoleerd voorraadvat waarin het warme water opgeslagen wordt tot het gebruikt wordt
  • een regelsysteem
  • een naverwarmer die ervoor zorgt dat u ook warm water hebt op dagen dat er onvoldoende zon is
een luifel met zonneboilerpanelen op

Verder op onze website vindt u enkele tips voor de plaatsing van de zonneboiler.

Om te kijken of uw dak geschikt is voor het plaatsen van een zonneboiler, raadpleeg dan de zonnekaart.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
27-10-2020