Zonneboiler: rekenmethode – residentieel (huidig)

De prestaties van de zonneboiler kunt u in detail inrekenen, op basis van de Europese norm prEN15316-4-3:2014.

Door het invoeren van een aantal bijkomende parameters van de collectoren, het opslagsysteem en de hulpenergie, kunnen de betere systemen leiden tot een beter E-peil.

Collectoren

U kan de prestaties van de collectoren in detail inrekenen op basis van vijf parameters:

 • De apertuuroppervlakte
 • Het rendement zonder warmteverlies naar de omgeving, ƞ0 (-);
 • De warmteverliescoëfficiënt (van het collectorcircuit) a1, (W/m²K);
 • De temperatuurafhankelijke warmteverliescoëfficiënt (van het collectorcircuit) a2, (W/m²K²);
 • De (transversale) hoekafhankelijkheidscoëfficiënt IAMj (-).

Deze parameters kunt u terugvinden op de technische fiche. Indien een of meerdere gegevens toch niet beschikbaar zijn, kan u waarden bij ontstentenis gebruiken. Deze hangen af van het collectortype.  

Apertuuroppervlakte

De apertuuroppervlakte is de maximaal geprojecteerde oppervlakte, waardoor ongeconcentreerde zonstraling de collector binnendringt.

Bij een vlak zonnepaneel is dit ongeveer gelijk aan de oppervlakte binnen de kader. Bij vacuümbuizen is dit gelijk aan de doorsnede van de buis. Meestal wordt de apertuuroppervlakte aangegeven op de technische fiche, of u vraagt ze op bij de fabrikant.

Opslag

Het opslagsysteem rekent u ook in detail in, aan de hand van 4 invoerparameters:

 • Type van het opslagvat:
  • Monovalent systeem (met 1 warmtewisselaar)
  • Bivalent systeem (met 2 warmtewisselaars)
 • De plaats van het opslagvat (binnen, buiten of in AOR)
 • Het volume van het opslagvat Vas,stor (liter)
 • Warmteoverdrachtscoëfficiënt Has,stor. Dat is een maat voor het warmteverlies (en dus de isolatiegraad) van het opslagvat. De tabel vat samen met welke waarde u moet rekenen.

Volume opslagvat

Ecodesign ?

Rekenen met

< 2000 l

ja

werkelijke waarde uit de technische fiche

nee

waarde bij ontstentenis (in functie van het volume)

> 2000 l

nee

forfaitaire waarde (in functie van het volume)

Let op: bij nieuwbouw wordt verondersteld dat het volume van het opslagvat Vas,stor steeds gekend is. Bij een ingrijpende energetische renovatie kunt u ook voor de waarde bij onstentenis kiezen. Die is bepaald in functie van de apertuuroppervlakte van de collector.

Hulpenergie

Het hulpenergieverbruik van het systeem moet u ook  inrekenen. Daarbij wordt enkel rekening gehouden met het verbruik van de collectorpomp. Voor de tijd dat de pomp draait, wordt forfaitair gerekend met 2000 uur per jaar.

Het verbruik van de collectorpomp vindt u in de Ecodesign-gegevens. Indien dit niet beschikbaar is, kunt u rekenen met een waarde bij onstenstenis, in functie van de apertuuroppervlakte van de collector.