Zonneboiler: stavingsstukken

 De meeste invoerparameters die u nodig hebt voor de detailberekening, vindt u terug op de technische fiche. Hou hierbij rekening met volgende aandachtspunten:

  • Apertuuroppervlakte moet berekend zijn volgens de norm NBN EN ISO 9488.
  • Collectoren met het SolarKeymark label. De waarden die u in de technische fiche vindt, kan u rechtstreeks opnemen in de EPB-software.
  • Warmteoverdrachtscoëfficient van het opslagvat. Deze waarden kan u terugvinden in de gegevens van Ecodesign.

Let op: als u niet beschikt over de juiste technische fiches, reken dan met de waarden bij ontstentenis.

Geldig voor alle aanvragen