Verdeling

Op deze pagina's vindt u meer informatie terug over alle elementen die instaan voor de verdeling van de opwekkingstoestellen naar de afgifte-elementen.

Merk op: ook (afgifte)systemen die nog niet geplaatst zijn maar waarvoor wel wachtleidingen voorzien zijn, rekent u in. Dit geldt ook voor wachtleidingen waar nog geen opwekker werd geplaatst (bijvoorbeeld voor koeling). in dit geval gaat u er van uit dat de opwekker geplaatst is.

De rubriek 'Circulatiepompen' wordt in een volgende fase aangevuld.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
27-01-2021