Circulatieleiding: invoer in de software (huidig)

EPB-software 3G

Aanmaak primair verdeelsysteem
Deze figuur geeft aan hoe een primair verdeelsysteem voor sanitair warm water (circulatieleiding) aangemaakt moet worden in de EPB-software volgens stap 1, 2 en 3 beschreven in het stappenplen.

1. Maak een nieuw primair verdeelsysteem van het type ‘Sanitair warm water’ aan in het menu ‘Technische installaties’.

2. Geef het verdeelsysteem een naam en duid aan of er tappunten aanwezig zijn buiten de (E-peil plichtige) EPB-eenheden van het project. Als dergelijke tappunten aanwezig zijn, geeft u de gegevens daarover in het tabblad 'Buiten EPB' in.

3. Ga naar het tabblad 'Opwekkers' en selecteer de opwekker(s) die verbonden is (zijn) met het verdeelsysteem.

Deze figuur geeft aan hoe een primair verdeelsysteem voor sanitair warm water (circulatieleiding) aangemaakt moet worden in de EPB-software volgens stap 4, 5, 6 en 7 beschreven in het stappenplen.

4. Ga naar het tabblad 'Segmenten' en voer de nodige gegevens in. Als er kraanwerkelementen aanwezig zijn, geeft u deze hier ook in.

5. Ga naar het tabblad 'Circulatiepompen' en voer alle circulatiepompen in.

6. Als er secundaire verdeelsystemen zijn, maakt u deze aan in het tabblad 'Secundaire verdeelsystemen'. Volg daarna het stappenplan hieronder.

7. Koppel tenslotte de verbonden EPB-eenheden in het tabblad 'EPB-eenheden':

  • als er geen secundaire verdeelsystemen zijn, koppelt u hier alle verbonden EPB-eenheden
  • als er wel secundaire verdeelsystemen zijn, koppelt u hier enkel de eventuele EPB-eenheden die alleen met het primaire verdeelsysteem verbonden zijn.
  • als er meerdere EPW-eenheden met het verdeelsysteem gekoppeld zijn, moet u aanduiden of er al dan niet een individuele meting van de verwarmingskosten is.

Tip: in de knoop ‘sanitair warm water’ van de verbonden EPB-eenheden zal u een overzicht vinden van de gekoppelde opwekker(s). In het tabblad ‘Tappunten’ vult u nog de gegevens over de tappunten voor sanitair warm water aan.

Aanmaak secundair verdeelsysteem

Tip: maak enkel een secundair verdeelsysteem aan als het primaire systeem een gedeeld systeem is én de aangesloten EPB-eenheid ook een lokale circulatieleiding heeft.

Deze figuur geeft aan hoe een secundair verdeelsysteem voor sanitair warm water (circulatieleiding) aangemaakt moet worden in de EPB-software volgens stap 1 beschreven in het stappenplen.

1. Maak het correcte aantal secundaire verdeelsystemen aan in het tabblad 'Secundaire verdeelsystemen' bij het primaire verdeelsysteem.

Deze figuur geeft aan hoe een secundair verdeelsysteem voor sanitair warm water (circulatieleiding) aangemaakt moet worden in de EPB-software volgens stap 2, 3, 4, 5, 6 en 7 beschreven in het stappenplen.

2. Ga vervolgens naar de knoop van het net aangemaakte secundaire verdeelsysteem.

3. Geef het systeem een naam en duid aan dat er een circulatieleiding aanwezig is.

4. Duid aan of er tappunten aanwezig zijn buiten de (E-peil plichtige) EPB-eenheden van het project. Als dergelijke tappunten aanwezig zijn, geeft u de gegevens daarover in het tabblad 'Buiten EPB' in.

5. Ga naar het tabblad 'Segmenten' en voer de nodige gegevens in. Als er kraanwerkelementen aanwezig zijn, geeft u deze hier ook in.

6. Ga naar het tabblad 'Circulatiepompen' en voer alle circulatiepompen in.

7. Koppel tenslotte de verbonden EPB-eenheden in het tabblad 'EPB-eenheden'.