Ingave in de software

EPB-software 3G

In de EPB-software 3G is de rekenmethode voor de combilus geïntegreerd. 

Aanmaak van een combilus in de software

Voor projecten met een bouwaanvraagdatum vanaf 1 januari 2019  is een nieuw menu 'Technische installaties' voorzien. Hierin moet u alle opwekkers en verdeelsystemen ingeven.

Als voorbeeld staan hieronder de stappen om een combilus aan te maken waarop per energiesector een circulatieleiding voor sanitair warm water voorzien is:

  1.    Maak een primair verdeelsysteem van het type “combilus” aan.
  2.    Vul alle gegevens van de combilus in en selecteert op het tabblad “Opwekkers” de opwekkers die de combilus bedienen.
secundair verdeelsysteem combilus 3.    Op het tabblad “Secundair verdeelsysteem” maakt u per energiesector een secundair verdeelsysteem aan.
  4.    Vul per secundair verdeelsysteem de gegevens in en link elk secundair verdeelsysteem aan de gepaste installatie voor SWW van de EPB-eenheden.

Let op: om een combilussysteem te kunnen verbinden met een EPB-eenheid/energiesector moet u steeds eerst een secundair verdeelsysteem aanmaken.

Combilus wordt alleen in de winter gebruikt
Combilus in werking gedurende het ganse jaar Als de combilus alleen gedurende de wintermaanden wordt gebruikt, geeft u dit in door op de vraag ‘dit systeem is in werking gedurende het ganse jaar’ ‘nee’ in te vullen.
Innovatieve systemen

Als u een innovatief combilussysteem gebruikt waarvoor een (geldig) gelijkwaardigheidsbesluit bestaat, wordt een alternatieve rekenmethode voor de combilus gebruikt. Deze rekenmethode is niet geïmplementeerd in de EPB software 3G. Om deze systemen toch in te rekenen moet u een extern rekenblad gebruiken. Voor elk innovatief combilussysteem kunt u dit hulprekenblad vinden bij het overzicht van de gelijkwaardigheidsbesluiten.

Voor u met dit rekenblad aan de slag gaat, leest u best de handleiding van het rekenblad grondig na. U vindt deze handleiding op het eerste tabblad van het rekenblad. Na invullen van het rekenblad, verschijnen op het tabblad ‘Resultaten’ de schaalfactoren voor ruimteverwarming en sanitair warm water voor elke EPB-eenheid die gekoppeld is aan de combilus. Deze resultaten vult u in de EPB 3G software in. Hoe u dit doet, kunt u terugvinden in de handleiding van het rekenblad.

Isolatiekwaliteit
Isolatiekwaliteit combilus De waarde van de factor die de isolatiekwaliteit inrekent, wordt bepaald op basis van de isolatie van kranen, aftakkingen, bochten, ... Om deze factor te bepalen, moet u verschillende vragen invullen op het tabblad ‘segmenten’, dit zowel voor het primaire combilussysteem als voor het secundaire combilussysteem.
Tappunten buiten het EPB-plichtige volume

Om tappunten buiten het EPB-plichtige volume in te geven, gaat u als volgt te werk:

Tappunten buiten EPB 1. Duid bij het secundair verdeelsysteem van het combilussysteem aan dat er tappunten buiten het beschermd volume zijn. Het tabblad 'Buiten EPB' zal actief worden.
  2. Maak de tappunten gelegen in eenheden die niet EPB-plichtig zijn én die aangesloten zijn op deze circulatieleiding, aan op het tabblad 'Buiten EPB'
Effect van sturing
effect van de sturing

 De factor fctrl die de invloed van sturing inrekent wordt bepaald op basis van de invoer bij 'type combilus'. Welke waardes mogelijk zijn voor fctrl kan u vinden bij invloedsfactoren combilusrendement.