Combilus: ingave in de software (huidig)

EPB-software 3G

In de EPB-software 3G is de rekenmethode voor de combilus geïntegreerd. 

Deze figuur geeft aan hoe u een combilus ingeeft in de EPB-software volgens stap 1 en 2 beschreven in het stappenplan.

1. Maak een nieuw primair verdeelsysteem van het type ‘Combilus’ aan in het menu ‘Technische installaties’.

2. Geef het verdeelsysteem een naam en vul alle nodige gegevens in:

  • als de combilus alleen gedurende de wintermaanden wordt gebruikt, geeft u dit in door op de vraag ‘dit systeem is in werking gedurende het ganse jaar’ ‘nee’ in te vullen.
  • de factor fctrl die de invloed van sturing inrekent, wordt bepaald op basis van de invoer bij 'type combilus'. Welke waarden mogelijk zijn voor fctrl kunt u vinden bij ‘invloedsfactoren combilusrendement’.
  • duid aan of er tappunten aanwezig zijn buiten de (E-peil plichtige) EPB-eenheden van het project. Als dergelijke tappunten aanwezig zijn, geeft u de gegevens daarover in het tabblad “Buiten EPB” in.
Deze figuur geeft aan hoe u een combilus ingeeft in de EPB-software volgens stap 3, 4, 5, 6 en 7 beschreven in het stappenplan.

3. Ga naar het tabblad “Opwekkers” en selecteer de opwekker(s) die verbonden is (zijn) met het verdeelsysteem.

4. Ga naar het tabblad “Segmenten” en voer de nodige gegevens in. Als er kraanwerkelementen aanwezig zijn, geeft u deze hier ook in.

Tip: de gemeenschappelijke leidingen van de combilus tot aan de substations geeft u in bij het primaire verdeelsysteem. Vervolgens maakt u secundaire verdeelsystemen aan per EPB-eenheid die aan de combilus gekoppeld is.

5. Ga naar het tabblad “Circulatiepompen” en voer alle circulatiepompen in.

6. Ga naar het tabblad “Buffervat” en voer de nodige gegevens over het opslagsysteem in.

7. Ga naar het tabblad “Secundaire verdeelsystemen” en maak de nodige secundaire verdeelsystemen aan.

Let op: om een combilussysteem te kunnen verbinden met een EPB-eenheid/energiesector, moet u steeds eerst een secundair verdeelsysteem aanmaken.

Deze figuur geeft aan hoe u een combilus ingeeft in de EPB-software volgens stap 8 en 9 beschreven in het stappenplan.

8. Ga naar het betreffende secundaire verdeelsysteem, geef het een naam en duid het type aan.

9. Geef eerst alle gegevens in over de verwarmingskring:

  • bij ‘Type’ geeft u aan hoe de warmte wordt afgeleverd aan de EPB-eenheid/energiesector. U kunt kiezen tussen ‘Opslagvat’ (satellietboiler) of ‘Warmtewisselaar’(afleverset). Als het gaat om een warmtewisselaar moet u nog bijkomende gegevens invullen over de isolatie van de afleverset.
  • ga naar het tabblad “Segmenten”, en voer de nodige gegevens in, afhankelijk van de gekozen berekeningswijze.
  • ga naar het tabblad “Circulatiepompen” en voer alle circulatiepompen in.
  • ga naar het tabblad “Energiesectoren” en koppel alle energiesectoren die verbonden zijn met het verdeelsysteem.
Deze figuur geeft aan hoe u een combilus ingeeft in de EPB-software volgens stap 10 beschreven in het stappenplan.

10. Geef vervolgens alle gegevens in over de kring voor sanitair warm water.

Tips:

  • in de knoop ‘Verwarming’ van de verbonden energiesectoren zult u een overzicht vinden van de gekoppelde opwekker(s). In het tabblad ‘Afgiftesysteem’ vult u nog de gegevens van het afgiftesysteem aan.
  • in de knoop ‘Sanitair warm water’ van de verbonden EPB-eenheden zult u een overzicht vinden van de gekoppelde opwekker(s). In het tabblad ‘Tappunten’ vult u nog de gegevens over de tappunten voor sanitair warm water aan.