Gewone leidingen en kanalen

'Gewone leidingen en kanalen' omvatten alle verdeelleidingen die geen combilus of circulatieleiding zijn en die minstens één van de volgende functies vervullen:

Geldig voor alle aanvragen