Leidingen en kanalen: impact op het resultaat

Bij het verdelen van warmte of koude, van een opwekker naar de aangesloten ruimten, treden er verliezen op. Niet alle warmte of koude die de opwekker produceert, bereikt het afgiftesysteem of de tappunten. De gebruikte leidingen of kanalen hebben een invloed op dit verlies. Zo zal er in een lange leiding bijvoorbeeld meer verlies optreden dan in een korte leiding.

Deze verliezen worden ingerekend via het systeemrendement. Dat rendement is een maat voor hoeveel van de opgewekte warmte of koude effectief wordt benut. De gebruikte leidingen en kanalen hebben een invloed op het systeemrendement. Hoe dit systeemrendement wordt berekend hangt af van de functie (ruimteverwarming, koeling of warm tapwater).

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving