Leidingen en kanalen: invoer in de software

EPB-software 3G

Deze pagina legt uit hoe u volgende verdeelsystemen moet ingeven in de software:

Leidingen voor ruimteverwarming

Deze figuur geeft aan hoe u een primair verdeelsysteem voor verwarming aanmaakt volgens stap 1, 2 en 3 beschreven in het stappenplan.

1. Maak een nieuw primair verdeelsysteem van het type ‘Verwarming’ aan in het menu ‘Technische installaties’.

2. Geef het verdeelsysteem een naam en duid aan welke bestemmingen bediend worden door het systeem, wat het soort transportmedium is en of er een regeling per ruimte aanwezig is (enkel bij EPN-projecten).

3. Ga naar het tabblad 'Opwekkers' en selecteer de opwekker(s) die verbonden is (zijn) met het verdeelsysteem. Als er meerdere opwekkers verbonden zijn met het verdeelsysteem, geeft u de prioriteit van de opwekker aan, en eventueel ook het type regeling en het modulatietype.

Deze figuur geeft aan hoe u een primair verdeelsysteem voor verwarming aanmaakt volgens stap 4, 5, 6 en 7 beschreven in het stappenplan.

4. Ga naar het tabblad 'Segmenten' en voer de nodige gegevens in, afhankelijk van de gekozen berekeningswijze.

5. Ga naar het tabblad 'Circulatiepompen' en voer alle circulatiepompen in.

6. Ga naar het tabblad 'Opslagsysteem' en voer de nodige gegevens over het opslagsysteem in.

7. Als er secundaire verdeelsystemen zijn, maakt u deze aan in het tabblad 'Secundaire verdeelsystemen'. Volg daarna het stappenplan hieronder.

Deze figuur geeft aan hoe u een primair verdeelsysteem voor verwarming aanmaakt volgens stap 8 beschreven in het stappenplan.

8. Koppel tenslotte de verbonden energiesectoren in het tabblad 'Energiesectoren'.

  • Als er geen secundaire verdeelsystemen zijn, koppelt u hier alle verbonden energiesectoren.
  • Als er wel secundaire verdeelsystemen zijn, koppelt u hier enkel de eventuele energiesectoren die alleen met het primaire verdeelsysteem verbonden zijn.
  • Als er meerdere EPW-eenheden met het verdeelsysteem gekoppeld zijn, moet u aanduiden of er al dan niet een individuele meting van de verwarmingskosten is.

Als er een secundair verdeelsysteem aanwezig is, volg dan de onderstaande stappen:

Deze figuur geeft aan hoe u een secundair verdeelsysteem voor verwarming aanmaakt volgens stap 1 beschreven in het stappenplan.

1. Maak het correcte aantal secundaire verdeelsystemen aan in het tabblad "Secundaire verdeelsystemen” bij het primaire verdeelsysteem.  

Deze figuur geeft aan hoe u een secundair verdeelsysteem voor verwarming aanmaakt volgens stap 2, 3 en 4 beschreven in het stappenplan.

2. Ga vervolgens naar de knoop van het net aangemaakte secundaire verdeelsysteem.

3. Geef het systeem een naam. De volgende stappen zijn identiek aan stappen 4, 5 en 6 van het primaire verdeelsysteem.

4. Koppel de verbonden energiesectoren in het tabblad 'Energiesectoren'. Als er meerdere EPW-eenheden met het verdeelsysteem gekoppeld zijn, moet u aanduiden of er al dan niet een individuele meting van de verwarmingskosten is.

Tip: in de knoop ‘Verwarming’ van de verbonden energiesectoren vindt u een overzicht van de gekoppelde opwekker(s). In het tabblad ‘Afgiftesysteem’ vult u nog de gegevens van het afgiftesysteem aan.

Leidingen voor sanitair warm water

Voor gewone leidingen voor sanitair warm water is het niet nodig om een primair verdeelsysteem aan te maken. U koppelt de opwekker voor sanitair warm water rechtstreeks met de installatie voor sanitair warm water in de EPB-eenheid.

Let op: wanneer de EPB-eenheid gekoppeld is aan een combilus moet er altijd een secundair verdeelsysteem aangemaakt worden, ook wanneer er vanaf de afleverset gewone tapleidingen worden gebruikt. Bij het secundaire systeem geeft u dan de eigenschappen van de afleverset in.

Deze figuur geeft aan hoe u een gewone leiding voor sanitair warm water aanmaakt volgens stap 1 beschreven in het stappenplan.

1. Ga naar de knoop 'Sanitair warm water' in de EPB-eenheid en maak een installatie voor sanitair warm water aan.

Deze figuur geeft aan hoe u een gewone leiding voor sanitair warm water aanmaakt volgens stap 2 en 3 beschreven in het stappenplan.

2. Geef de installatie een naam en duid aan dat er geen circulatieleiding aanwezig is.

3. Ga naar het tabblad 'Warmteopwekkingssystemen' en selecteer de opwekker(s) voor de installatie voor warm tapwater. Als er meerdere opwekkers verbonden zijn met de installatie, geeft u de prioriteit van de opwekker aan.

4. Ga vervolgens naar het tabblad 'Tappunten' en geef alle tappunten in.

Leidingen voor ruimtekoeling

Let op: een verdeelsysteem voor koeling moet alleen aangemaakt worden wanneer dit minstens één EPN-eenheid bedient. Verdeelsystemen die koeling leveren aan EPW-eenheden moet u niet invoeren.

Deze figuur geeft aan hoe u een primair verdeelsysteem voor koeling aanmaakt volgens stap 1 en 2 beschreven in het stappenplan.

1. Maak een nieuw primair verdeelsysteem van het type ‘Koeling’ aan in het menu ‘Technische installaties’.

2. Geef het verdeelsysteem een naam en voer de nodige gegevens in.

Deze figuur geeft aan hoe u een primair verdeelsysteem voor koeling aanmaakt volgens stap 3, 4, 5 en 6 beschreven in het stappenplan.

3. Ga naar het tabblad 'Opwekkers' en selecteer de opwekker(s) die verbonden is met het verdeelsysteem. Als er meerdere opwekkers verbonden zijn met het verdeelsysteem, geeft u de prioriteit van de opwekker aan.

4. Ga naar het tabblad 'Circulatiepompen' en voer alle circulatiepompen in.

5. Als er secundaire verdeelsystemen zijn, maakt u deze aan in het tabblad 'Secundaire verdeelsystemen'. Volg daarna het stappenplan hieronder.

6. Koppel tenslotte de verbonden energiesectoren in het tabblad 'Energiesectoren':

  • als er geen secundaire verdeelsystemen zijn, koppelt u hier alle verbonden energiesectoren;
  • als er wel secundaire verdeelsystemen zijn, koppelt u hier enkel de eventuele energiesectoren die alleen met het primaire verdeelsysteem verbonden zijn.

Als er een secundair verdeelsysteem aanwezig is, volg dan de onderstaande stappen:

 

1. Maak het correcte aantal secundaire verdeelsystemen aan in het tabblad 'Secundaire verdeelsystemen' bij het primaire verdeelsysteem. 

2. Ga vervolgens naar de knoop van het net aangemaakte secundaire verdeelsysteem en geef het systeem een naam.

3. Ga naar het tabblad 'Circulatiepompen' en voer alle circulatiepompen in.

4. Koppel de verbonden energiesectoren in het tabblad 'Energiesectoren'.

Tip: in de knoop ‘Koeling’ van de verbonden energiesectoren zal u een overzicht vinden van de gekoppelde opwekker(s). U hoeft hier verder niets in aan te vullen.

Geldig voor aanvragen vanaf 01/01/19