Leidingen voor ruimtekoeling

Voor residentiële eenheden (EPW) worden geen detailgegevens voor actieve koeling ingegeven. Er wordt gerekend met een fofaitair systeemrendement van 0,9. De werkelijke kanalen of leidingen hebben dus geen invloed op het systeemrendement.

Voor niet-residentiële eenheden  (EPN en EPU) wordt het systeemrendement voor ruimtekoeling op eenzelfde manier bepaald als dit voor ruimteverwarming. De invloedsfactoren voor het systeemrendement zijn dezelfde, maar de ingeschatte factor voor de leidingverliezen verschilt naargelang het om koeling of verwarming gaat.

Geldig voor alle aanvragen