Leidingen voor warm tapwater (huidig)

Het systeemrendement voor een tapleiding hangt af van de lengte van de leiding  tot aan het tappunt en het type tappunt:

 • Voor een tappunt van het type bad/douche:
systeemrendement tappunt bad/douche vanaf 2017
 • Voor een tappunt van het type keukenaanrecht
systeemrendement tappunt keuken vanaf 2017
 • Voor een tappunt van het type ‘andere’ (alleen voor EPN-eenheden):

​​​​​​​systeemrendement voor ander tappunt, vanaf 2017​​​​​​​

Hierbij is:

 • ηleiding het systeemrendement voor het bijhorende tappunt
 • lleiding de leidinglengte van de tapleiding. Wanneer de leidinglengte niet gekend is, wordt gerekend met de volgende waarden bij ontstentenis - afhankelijk van het type tappunt:
  • Bad/douche: 10 m
  • Keukenaanrecht: 20 m
  • Andere: 20 m
 • rdouche een correctiefactor om de impact van warmteterugwinning via de doucheafloop in te rekenen. Deze factor is 1 als er geen warmteterugwinning voorzien is.