Spouwmuurisolatie iets voor u?

Hier vindt u een antwoord op veelgestelde vragen over spouwmuren en spouwmuurisolatie:

 • Heeft mijn woning spouwmuren?
  Om 100% zeker te zijn, zal u in een voeg moeten boren. Schiet uw boor na een tiental centimeter door, dan heeft u een spouwmuur. Deze elementen geven u al een eerste indruk:
  • de meeste spouwmuren dateren van na de Tweede Wereldoorlog,
  • de muur is minstens 24 cm dik, dat kunt u gemakkelijk meten aan de deuropening. Een spouwmuur bestaat namelijk uit een afzonderlijke binnenmuur (meestal snelbouwsteen, 14 cm) en een buitenmuur (gevelsteen, 9 cm), met daar tussenin een luchtlaag,
  • alleen de lange zijde van de gevelsteen is zichtbaar, de "kopse kant" niet,
  • er zijn verluchtingsroosters en/of open stootvoegen in de muur.
    
 • Is de spouwmuur geschikt is voor isolatie?
  Een (erkend) aannemer kan dat beoordelen. Door de muren te inspecteren en een endoscopie uit te voeren: na het maken van een kleine opening in het voegwerk, kan de aannemer met een camera de spouw controleren. Hij/zij kijkt onder andere na of:
  • de gevelsteen, de metsel- en voegmortel geen vorstschade vertonen,
  • het buitenspouwblad niet dampremmend is (vb. door geglazuurde bakstenen, tegels, mozaïeken, bepaalde verven of pleisters).
  • de gevel niet blootgesteld is aan slagregen (vb. aan de kust, in open landschap, bij hoge gebouwen),
  • de gevel beschadigd is, vb. scheuren, als dit het geval is moet eerst de oorzaak gezocht worden en de schade hersteld worden,
  • de spouw minstens 5 cm breed is en niet te sterk verontreinigd (door mortelbaarden, resten van mortel en afgebrokkelde baksteen).
    
 • Wat zijn de belangrijkste voorwaarden om een premie te krijgen voor de na-isolatie van een spouwmuur?
  • u moet samenwerken met een erkend aannemer. U kunt de erkende aannemers uit uw buurt opzoeken via de  energiekaart.
  • Deze erkende aannemers werken steeds met erkende producten: schuimen (polyurethaan PUR), minerale wol (rotswol, glaswol) of korrels (polystyreenparels EPS), met een lambdawaarde van maximaal 0,065 W/mK.
   Wanneer nieuwe aannemers en/of producten erkend zijn, wordt de lijst geactualiseerd,
  • de spouw moet minstens 5 cm breed zijn en volledig nagevuld worden, 
  • de woning is aangesloten op het distributienet voor 1/1/2006 (of heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning van voor die datum).
   Na uitvoering van de werken kan u uw premie aanvragen bij uw netbeheerder (www.fluvius.be). U vindt ook het detail van alle voorwaarden en het informatieblad op de website.
 • Hoeveel kost het na-isoleren van een spouwmuur?
  De richtprijs is 20 tot 23 euro per m² geïsoleerde buitengevel, BTW inbegrepen. Deze investering verdient u snel terug, gemiddeld na 3 tot 5 jaar. Uiteraard hangt veel af van het type metselwerk en de breedte van de spouw.
   
 • Hoeveel energie bespaar ik door mijn spouwmuren te isoleren?
  Voor de berekening van uw persoonlijke besparing kan u terecht op de energiewinstcalculator. De aard van de woning, het aantal vierkante meter buitengevel dat wordt geïsoleerd, de breedte van de spouw en het gebruikte isolatiemateriaal zijn de belangrijkste parameters.
   

 • Wat als mijn spouwmuur niet geschikt is om te isoleren?
  Ga eerst en vooral na of u de oorzaak van ongeschiktheid ongedaan kan maken. Als dit niet het geval is, zijn er alternatieven:
  • de buitenzijde van de muur isoleren. Dit verandert het uitzicht van de woning, is vrij duur en is niet altijd mogelijk,
  • de gevelsteen verwijderen, isolatie tegen de binnenmuur plaatsen en een nieuwe buitenafwerking voorzien,
  • isoleren langs de binnenzijde. Deze methode is niet zonder risico. Bekijk zeker deze webpagina.
    
 • Wie is aansprakelijk voor de correcte uitvoering van de na-isolatie van spouwmuren?
  Het VEKA hecht veel belang aan de kwaliteit van de uitgevoerde werken waarvoor subsidies verleend worden. Vandaar de  opgelegde kwaliteitseisen. Niettemin kan er soms iets fout gaan. De aannemer blijft gedurende 10 jaar aansprakelijk voor eventuele fouten bij de uitvoering van de na-isolatie van spouwmuren. Zoals bij alle werkzaamheden, gaat u bij voorkeur in zee met een vakman die duidelijke referenties kan voorleggen. Probeer advies in te winnen bij andere klanten.
   
 • Hoe kan ik mij als aannemer laten erkennen voor STS 71-1?
  Op dit ogenblik staat de certificeringsinstelling Belgian Construction Certification Association (BCCA) in voor het certificeren van geïnteresseerde aannemers. Hou er rekening mee dat de volledige certificatieprocedure verscheidene maanden in beslag kan nemen.
geldbriefjes en munten
bereken-besparing
Hoe begin je eraan?
Zo gebeurt dat
Published on: 
18-10-2019