Wat als ik niet voldoe aan de renovatieverplichting ?

Kleine niet-residentiële gebouwen

Voor een klein niet-residentieel gebouw (kNR) of gebouweenheid is het sinds 1 januari 2020 verplicht om bij verkoop te beschikken over een EPC. 

Om aan te tonen dat het pand aan de renovatieverplichting voldoet, moet men ten laatste 5 jaar na de overdracht van het pand een geldig EPC kunnen voorleggen waaruit blijkt dat aan de eisen van de renovatieverplichting werd voldaan. 
Als het gebouw op het moment van overdracht al voldoet aan de eisen van de renovatieverplichting, volstaat hiervoor het EPC kNR dat eventueel voorhanden was bij de overdracht van het gebouw. Indien niet, dan laat de nieuwe eigenaar een nieuw EPC opmaken.

Wie de renovatieverplichting niet naleeft, riskeert een administratieve geldboete. Via het EPC kan het VEKA nagaan of voldaan is aan de renovatieverplichting:

  • als uit het EPC blijkt dat voldaan is aan de vereisten van de renovatieverplichting, dan voldoet u;
  • als er geen EPC aanwezig is, of uit het aanwezige EPC 5 jaar na overdracht blijkt dat niet aan de vereiste energieprestatieniveaus is voldaan, kan de handhavingsprocedure starten. 

Het VEKA kan dan aan de persoon op wie de verplichting rust, een administratieve geldboete opleggen van 500 euro tot 200.000 euro. De boete is niet bevrijdend: het VEKA legt tegelijk een nieuwe termijn vast waarbinnen men ook nog aan de verplichting moet voldoen.

Grote niet-residentiële gebouwen

Voor een groot niet-residentieel gebouw kunt u voorlopig nog geen EPC laten opmaken. De methode is in opbouw. Het EPC voor grote niet-residentiële gebouwen kan opgemaakt worden vanaf 2023. De renovatieverplichting is wel al van toepassing vanaf 2022.  Het is aan de gebouweigenaar zelf om na te gaan of bij een overdracht aan de renovatieverplichting moet voldaan worden. 
 

Regelgeving

Energiedecreet:

  • Sanctie: artikel 13.4.9/1 
Published on: 
09-07-2021