Geldt het stookolieverbod ook als de stookolieketel instaat voor woningverwarming én voor beroepsactiviteiten?

 

Het plaatsings- en vervangingsverbod geldt zowel voor residentiële als voor niet-residentiële gebouwen, en specifiek voor stookolieketels die instaan voor ruimteverwarming en/of voor de bereiding van sanitair warm water. 

Een stookolieketel die gebruikt wordt voor industriële processen, valt niet onder het ‘stookolieverbod’, en kan dus wel nog geplaatst of vervangen worden.

Als de stookolieketel zowel wordt ingezet voor een industrieel proces als voor ruimteverwarming (bijvoorbeeld bij een bakkerij), dan mag die in 2022 niet meer vervangen worden door een stookolieketel als er aardgas in de straat ligt.

Een niet-residentieel gebouw is per definitie elk gebouw, behalve: 
•    industriële gebouwen bestemd voor productie, opslag, bewerking of manipulatie van goederen; 
•    kleine alleenstaande gebouwen (met een bruikbare vloeroppervlakte van minder dan 50 m²) 
•    opslagplaatsen en werkplaatsen; 
•    gebouwen van een landbouwbedrijf; 
•    gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten; 
•    tijdelijke gebouwen (die in principe niet langer dan twee jaar worden gebruikt).  

Voor de bovenstaande lijst is het plaatsings- en vervangingsverbod van stookolieketels dus niet van toepassing. 

Published on: 
23-12-2021