Ik heb een stookolieketel besteld in 2021, maar de installateur kan die pas plaatsen in 2022. Is er een overgangsmaatregel?

 

In het Energiedecreet is geen overgangsmaatregel opgenomen: het vervangings- en plaatsingsverbod gaat in op 1 januari 2022. Een overgangsmaatregel zou in de hand werken dat een eigenaar van een stookolieketel nog snel investeert in een nieuwe stookolieketel voor de komende 20 tot 30 jaar, terwijl het vervangings- en plaatsingsverbod juist wordt ingevoerd om het overschakelen op verwarmingsopties met een lagere CO2-uitstoot te versnellen. 

Omdat er eind 2021 uitzonderlijke leveringsproblemen zijn bij stookolieketels zal het VEKA voor dossiers met een bestelbon voor 19 november 2021 (de datum van publicatie van het Wijzigingsdecreet van 22/10/2021 in het Staatsblad) en waarvoor de stookolieketel uiterlijk op 31 maart 2022 is geplaatst, geen handhavingsprocedure opstarten.

Voor alle andere situaties waarbij vanaf 19 november 2021 de bestelling is geplaatst, of waarbij de stookolieketel na 31 maart 2022 is geplaatst, wordt de standaard handhavingsprocedure gevolgd en riskeert men dus een boete.

Denk tijdig aan een alternatief.

Published on: 
13-12-2021