Is er een snelle procedure voor een aardgasaansluiting, bij plotse uitval van een stookolieketel in de winter?

Ook bij een plotse uitval van een stookolieketel (of een ander verwarmingstoestel), in die situaties waar een vervanging door een stookolieketel niet meer is toegestaan, mag geen stookolieketel geplaatst worden.

Een noodprocedure (bij gevaar, lekken) verschilt van een spoedprocedure. Het vervangen van een stookolieketel door een aardgasketel is geen situatie van overmacht, maar is een situatie die men kan voorzien en waarop men kan anticiperen.

Fluvius heeft een spoedprocedure uitgewerkt die het mogelijk maakt om binnen de 5 werkdagen, in het geval van een directe aansluitbaarheid en bij een standaardaansluiting, te voorzien in een aardgasaansluiting.

Voordat de nieuwe aardgasketel warmte kan leveren, moet de eigenaar ook nog een installateur contacteren, een ketel bestellen en een contract met een gasleverancier afsluiten.

Wie over een oude stookolieketel beschikt denkt best tijdig na over een alternatief (warmtepomp, aardgasketel,…). Bij de keuze voor een aardgasketel kan tijdig de aardgasaansluiting doorgetrokken worden tot in de woning, nog zonder daarvoor een contract bij een gasleverancier af te sluiten.

Published on: 
23-12-2021