Is mijn gebouw 'aansluitbaar' op het aardgasnet?

In het Energiedecreet staat letterlijk:

“als er geen aardgasnet in de straat beschikbaar is, is een stookolieketel nog mogelijk.”

Ga na of een aardgasnet beschikbaar is: nu en in de toekomst

Fluvius heeft een weblink ter beschikking waarop de klant of de installateur de ‘aansluitbaarheid’ op gas kan nagaan. Dat geeft al een indicatie. In de meeste gevallen komt ‘beschikbaarheid van aardgasnet in de straat’ overeen met ‘aansluitbaarheid’, maar niet altijd.

Momenteel is ongeveer 93% van de gebouwen in Vlaanderen aansluitbaar op het bestaande aardgasnet. Via de webtool van Fluvius kan een aanvraagformulier ingediend worden om te informeren naar aansluitbaarheid in de toekomst en de daarbij horende kostprijs.

Het Energiedecreet verplicht niet om van stookolie over te schakelen op aardgas. Er zijn ook alternatieven.

Als in de straat een aardgasnet ligt, is een stookolieketel niet meer toegelaten vanaf 2022, los van de kost om het aardgasnet door te trekken tot in de woning. Bij een privéweg of een lange oprit kan de kost om het aardgasnet uit de straat door te trekken, oplopen. Als de kost voor een gasaansluiting hoog is, of technisch en praktisch moeilijk ligt (bv. enkel plaats voor een gasketel achteraan in de woning,…), worden alternatieven aantrekkelijker.

Een plicht van de eigenaar

De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de klant. De klant die een stookolieketel laat vervangen of plaatsen in een situatie waar er geen stookolieketel mag geplaatst worden, loopt het risico op een boete. 

Voor een installateur is het aan te raden de klant alert te maken op het vervangings- en plaatsingsverbod van stookolieketels vanaf 2022. Om geen overbodige werken te doen, of discussies achteraf te vermijden, kan ook de installateur via de tool opzoeken of een gasaansluiting in de straat mogelijk is.

Bewijsstukken 

Bij het plaatsen van een nieuwe stookolieketel na 1 januari 2022 doet de eigenaar er goed aan om zoveel mogelijk bewijsstukken te verzamelen van de stand van zaken op dat moment over 'de aansluitbaarheid op het aardgasnet'.

Bewijsstukken kunnen zijn: een screenschot van de uitkomst van de tool van Fluvius, een geldige aansluitingsaanvraag bij Fluvius,....

Published on: 
01-04-2022