Welke sancties zijn er en voor wie?

Over sancties zegt het Energiedecreet letterlijk:

"Als het VEKA vaststelt dat er in een residentieel of niet-residentieel gebouw in strijd met artikel 11.1/1.3 een stookolieketel of een ketellichaam is geplaatst of vervangen, legt het aan de betrokken aangifteplichtige een administratieve geldboete van 3000 euro op, vermeerderd met 2000 euro per gebouweenheid in het gebouw.”

Eigenaars die toch een nieuw stookolietoestel installeren in de gevallen dat dit niet is toegelaten, riskeren dus een administratieve geldboete van 3000 euro, vermeerderd met 2000 euro per gebouweenheid.

Betrokken aangifteplichtige

Wie de ‘betrokken aangifteplichtige’ is, hangt af van de situatie:

  • Nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie: boete voor de aangifteplichtige
  • Bestaand gebouw: boete voor de eigenaar of houder van een zakelijk recht
  • Bestaand appartementsgebouw met een collectieve ketel: boete voor de VME

Er zijn geen boetes voor de installateur, behalve voor het miskennen van de meldingsplicht, in het kader van handhaving. 

Rekenvoorbeelden

  • Voor een eengezinswoning bedraagt de geldboete 5.000 euro, namelijk 3.000 euro + 2.000 euro.
  • Voor een appartementsgebouw met tien wooneenheden zal de boete 23.000 euro bedragen, namelijk 3.000 euro + 10 x 2.000 euro.

Wanneer is niet voldaan aan de regelgeving?

•    Bij bestaande gebouwen is niet voldaan aan de regelgeving als in de straat een aardgasnet ligt en er toch, op 1 januari 2022 of later, een stookolieketel is geplaatst. De verplichte melding door installateurs, en/of de datum van het keuringsattest na ingebruikname,… zijn daarin bepalend. 

•    Bij nieuwbouw of ingrijpende energetische renovaties is niet voldaan aan de regelgeving als bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen van na 1 januari 2022 een stookolieketel is geplaatst. De datum van de aanvraag van de vergunning telt.

Let op: een IER vindt plaats in een bestaand gebouw. Ook voor vergunningsaanvragen van vóór 2022 mag u vanaf 2022 geen stookolieketel laten plaatsen als een aardgasnet in de straat beschikbaar is.

De boete is bevrijdend

Als een ‘betrokken aangifteplichtige’ kiest voor een boete (bij een eigenaar van een eengezinswoning is dat 5.000 euro), mag hij de stookolieketel laten staan en verder gebruiken. 

Regelgeving

Energiedecreet:

Published on: 
04-02-2022