Zal ik binnenkort ook geen gasketel meer mogen plaatsen? Wat is de timing?

 

De stap naar het uitfaseren van fossiele brandstoffen is gezet, met het verbod op het plaatsen en vervangen van stookolieketels in bepaalde situaties vanaf 2022, en het verbod op het aansluiten op het aardgasnet voor grote woningbouwprojecten sinds 2021. 

Voor het afstappen van fossiele brandstoffen zoals aardgas, is het verdere uitfaseringsplan nog niet helemaal uitgetekend. 

Het is wel bekend dat Vlaanderen meebouwt aan een klimaatneutraal Europa tegen 2050. De volgende concrete maatregelen liggen in die richting al op tafel voor de komende jaren:

  • vanaf juli 2022: voor een nieuwe aardgasaansluiting zal de werkelijke aansluitkost aangerekend worden, in plaats van de begrensde kost momenteel (dat komt op 1.200 tot 1400 euro, in plaats van 250 euro). Dat maakt de aansluiting op alternatieven aantrekkelijker;
  • voor omgevingsvergunningen voor nieuwbouwwoningen vanaf 2023 wordt bekeken om enkel nog aardgas toe te laten in de vorm van een hybride warmtepomp;
  • voor omgevingsvergunningen voor nieuwbouwwoningen vanaf 2026 is voorgesteld om geen aardgasaansluitingen of aardgasketels meer toe te staan. 
Published on: 
22-12-2021