Eisen verbrandingsrendement cv-ketel

Voor stookolieketels zijn er al sinds 2013 strenge eisen inzake het verbrandingsrendement van uw ketel. Sinds 1/7/2013 moet het verbrandingsrendement van uw cv-installatie minstens 90% bedragen. Bij het regelmatig onderhoud van cv-ketel wordt het verbrandingsrendement van uw installatie berekend. Indien het verbrandingsrendement te laag is, noteert de verwarmingstechnicus dit op het verbrandingsattest. Nog ruim de helft van de stookolietoestellen voldoet niet aan deze minimale eisen en dienen dus dringend vervangen te worden.

Voor installaties op aardgas moet vanaf 2018 het verbrandingsrendement minstens 90% bedragen. Voor een beperkt aandeel installaties, de zogenaamde ‘niet-premix’ toestellen, moet het rendement minstens 88% bedragen. Nog ongeveer 1 op 4 verwarmingsketels op aardgas voldoet niet aan de eisen die vanaf 2018 van kracht worden. Binnen enkele jaren zullen ook heel wat verwarmingsinstallaties op aardgas vervangen moeten worden.

Published on: 
17-09-2014