Burgerpanel: de resultaten en enkele sfeerbeelden

De resultaten heel beknopt samengevat op een affiche die alle burgers mee naar huis kregen en die ook werd bezorgd aan de minister.

pdf bestandPoster stroomgeleiders.pdf (262 kB)

verwelkoming door de minister
minister Tommelein speecht
prioritiseren, knelpunten en hefbomen
werken aan doorbraak slimme meters
allemaal op de groepsfoto
groepsfoto burgerpanel
time keeping en grappige kwinkslagen
Jim Baeten houdt de organisatie strak in handen, met regelmatig een vrolijke kwinkslag
ideeën kiezen uit de ideeënmuur
burgerpanel kiest ideeën
de moeilijkste taak: adviezen formuleren
burgerpanel aan het werk
onderhandelen over de ideeën
onderhandelen over de prioriteit van ideeën
verloting van de prijzen door jongste en oudste burgers
verloting van de prijzen