Call groene stroom

Dit is de webpagina van de call groene stroom, het investeringssteunprogramma van de Vlaamse overheid voor middelgrote PV-installaties en kleine en middelgrote windturbines.

Rechts heeft u toegang tot het digitaal energieportaal voor subsidieaanvragen en uitbetalingen, de interactieve handleiding noodzakelijk voor het correct indienen van subsidieaanvragen en uitbetalingen en een overzicht van de noodzakelijk extra documenten voor aanvragen. Hieronder vindt u informatie over de lopende calls, de aangekondigde en afgesloten calls.

Lopende calls

Op dit moment zijn er geen calls geopend.

Aangekondigde calls

In 2022 organiseren we in totaal drie calls voor middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines. 

  • Wijzigingen

Met het Ministerieel besluit van 26 april 2022 besliste de minister van energie om volgende punten te wijzigen van of toe te voegen aan het Ministerieel besluit van 28 januari 2022 tot het organiseren van calls in 2022:  

- het organiseren van subcall 1  (drijvende PV-installaties, PV installaties op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines) tijdens de tweede call van dit jaar in plaats van de derde call, met een budget van 500.000 euro. De tweede call van 2022 zal dus naast de al geplande subcall 2 (overige PV)  ook subcall 1 bevatten;

- het jaarbudget voor calls in 2022 te verhogen met 10.000.000 euro

- het budget van subcall 2 in call 2 van 2022 te verhogen naar 9.500.000 euro

Alle informatie over de regelgeving vindt u rechts onder de rubriek 'wetgeving'. 

  • CALL 2, 2022

Deze call omvat zowel subcall 1 (drijvende PV-installaties, PV installaties op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines) als subcall 2 (overige PV-installaties)

 Subcall 1 heeft een budget van 500.000 euro, subcall 2 een budget van 9.500.000 euro. 

Deze tweede call loopt van 14 juni 2022 om 9u tot en met 28 juni 2022 om 16u. 

Er zijn geen wijzigingen aan de rekenregels noch aan de maxima zoals die waren opgenomen in de vorige subcall 1, met name in de derde call van 2021. Voor subcall 2 zijn er evenmin wijzigen ten opzichte van de vorige call, behalve een technische aanpassing naar aanleiding van de beschikbaarbeid van een geupdate databank PVGIS-SARAH2 in het PVGIS programma.

  • CALL 3, 2022

Voor de derde call wordt een Ministerieel besluit opgemaakt na het afsluiten van de tweede call. De derde call is gepland van 13 oktober 2022 om 9u tot en met 27 oktober 2022 om 16u.

Op basis van de prestaties van de eerste twee in 2022 georganiseerde calls, kan voor de derde call dan het beschikbaar budget worden bepaald. Voor CALL 1 en CALL 2 zijn geen wijzigingen voorzien in de rekenmethode voor de energieopbrengst voor installaties op basis van zonne-energie, noch in de in het Energiebesluit opgenomen maxima.

Afgesloten calls

CALL 1 liep van 1 maart 2022 om 9u00 tot en met 15 maart 2022 om 16u00 voor subcall 2. Detailinformatie over deze resultaten en de resultaten van alle andere afgesloten calls en de winnende projecten vindt u rechts onder de rubriek 'Resultaten calls'. 

De eerstvolgende belangrijkste stap voor winnende projectaanvragers is het tijdig bezorgen van het bewijs van de gestelde borg. Dit gebeurt digitaal via het  energieportaal. De termijn voor het stellen van een borg én het bezorgen van bewijs is 60 dagen.

 

 

Published on: 
13-05-2022