Call groene stroom

U kon vanaf 17 mei 2021 tot en met 3 juni 2021 steun aanvragen via de projectoproep groene stroom.
De winnaars van deze eerste call zijn intussen bekend. Zij ontvingen een bevestigende brief.
Meer informatie over de winnende projecten vindt u hiernaast in de rubriek 'Resultaten eerste call 2021'. 

De eerstvolgende belangrijkste stap voor de winnende projectaanvragers is het tijdig stellen van een bankwaarborg. Dit gebeurt digitaal via het energieportaal. Meer info over het correct indienen van een bankwaarborg is te vinden in de handleiding (vanaf pagina 50). 

In september 2021 komt er een nieuwe oproep voorbehouden voor projecten uit de categorie ‘Overige zonnepanelen’ , dat zijn de meest gangbare zonneprojecten met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW die niet op marginale gronden geplaatst worden en niet op waterpartijen drijven. Er is ook een intentie om in december 2021 een oproep voor alle categorieën van de call groene stroom te organiseren.

Een oproep of call kan gelden voor:

  • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen groter dan 40 kW tot en met 2 MW;

  • nieuwe windturbines op land met een turbinevermogen groter dan 10 kW tot en met 300 kW

Deze investeringssteun vervangt het systeem van groenestroomcertificaten.

De doelgroep is verdeeld in twee projectgroepen (subcalls):

  • drijvende zonnepanelen, zonnepanelen op marginale gronden en kleine en middelgrote windturbines vormen samen projectgroep 1 (subcall 1);
  • alle overige zonnepanelen vormen projectgroep 2 (subcall 2).


Let op, niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Steun via deze call is enkel mogelijk voor nieuwe projecten in het Vlaamse Gewest die niet in aanmerking komen of kunnen komen voor het certificatensysteem. Deze investeringssteun mag niet gecombineerd worden met andere investeringssteun.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2020 legt de contouren en bepalingen van de call groene stroom vast. In het Ministerieel besluit vindt u meer details over de eerste call.

call groene stroom knop aanvraag indienen en raadplegen

De inschrijvingen van de eerste oproep overtroffen de verwachtingen. De winnaars zijn ondertussen bekend en verwittigd. Lees meer.

Belangrijk

Voor alle aanvragers:
activeer vandaag uw e-box!
Alle communicatie verloopt (uitsluitend) via de e-box. 
Meer info over het activeren en raadplegen.

Een handleiding, definitie 'onderneming', uw energieopbrengst berekenen, uw kadastrale code, het sjabloon verklaring op eer, een BIS-nummer of VOP-nummer aanvragen,... dit vindt u in de rubriek 'Noodzakelijke documenten voor uw aanvraagdossier'.